Hjälpmedel:

Barn och unga smyckar papperskorgar i Vallentuna kommun

Vallentuna kommun är till för alla och tillsammans skapar vi kommunen vi befinner oss i. Under hösten/vintern 2017 startades ett projekt som har till syfte att öppna dörren för barn och unga att vara med i utsmyckningen av våra offentliga miljöer.

Bild- och formelever från kulturskolan har varit med och bidragit med en första utsmyckning av en papperskorg till den ny-upprustade lekplatsen vid Blekingevägen i Ormsta.

– Tanken med projektet är att få barn och unga att känna att de bidrar till deras utemiljö. Att de får lämna sitt avtryck. Det är ett roligt samarbetsprojekt, säger Nicole Sundin parkingenjör på Gatu-och parkavdelningen.

Lekplatsen på Blekingevägen har tema vatten och kallas ibland för Båtparken. Under vintern har den genomgått en mindre upprustning och det är i och med det som Kulturskolans elever fått första möjligheten till att bidra. Förhoppningen är att projektet ska fortgå på flera papperskorgar på kommunens kommunala lekplatser i takt med att det sker upprustning av dessa.

– Jag är väldigt glad över att barn och ungas delaktighet i det offentliga rummet efterfrågas. Det är bra att de får sätta sin prägel och visa sin kreativitet, utan att vara färdiga konstnärer, säger Åsa Blanck som är lärare på kulturskolan.

Invigning

Den 23 april kl 13 öppnas Blekingevägens lekplats igen efter en tids upprustning och i och med detta görs en invigning av utsmyckningsprojektet. Parisa Liljestrand inleder och det bjuds på musik från kulturskolan samt saft och bullar till besökande förskolebarn. Även de som smyckat papperskorgen har bjudits in, samt representanter från kommunen.

Samma dag är det även världsboksdagen och biblioteket kommer för att berätta sagor.

Sidan uppdaterad den 9 april 2018