Hjälpmedel:

Det är en lugn stämning på och runt Vallentuna kommuns fritidsgårdar

Under veckan som gått har det uppstått frågor kring hur stämningen kring kommunens fritidsgårdar är i nuläget. Flera verkar oroliga över att det är stökigt och oroligt kring verksamheterna. Här är svaret: Det är en lugn stämning på och runt Vallentuna kommuns fritidsgårdar.

Ungefär hundra ungdomar besöker Vallentuna kommuns fritidsgårdar varje vecka. En av dessa ungdomar kommer för att få prata med en vuxen, en annan kommer för att spela biljard, en tredje kommer för att ta en fika, en fjärde för att se en fotbollsmatch, en femte för att träffa sina kompisar, en sjätte för att plugga, en sjunde för att spela musik, en åttonde för att visa upp sin A-traktor. Det finns ungefär lika många anledningar att komma till kommunens fritidsgårdar som det finns ungdomar. Målet med fritidsgårdarna är att skapa en trygg mötesplats för ungdomar där de själva kan vara med och skapa verksamhet. Något som skapas genom kompetens, organisering och samarbete med andra.

- Under året som gått har vi arbetat aktivt för att utveckla verksamheten. Vi är övertygade om att stämningen på fritidsgårdarna blir lugnare om det finns en tydlig organisation och ett förtroende för personalen, säger Torsten Tummen Scott enhetschef på ungdomsenheten.

Utöver en tydlig organisation är samarbetet med andra aktörer en förutsättning för att nå målet. Skola, polis, föräldrar, socialtjänst, föreningar, företag... Alla kan hjälpas åt för att skapa trygghet för Vallentunas ungdomar.

Varje vecka träffas polis, ungdomsenheten, trygghetssamordnare, räddningstjänsten, socialförvaltningen, skolan, säkerhetssamordnare och säkerhetsingenjör för att informera varandra, skapa en aktuell lägesbild, byta erfarenheter och skapa ett tryggare Vallentuna.

- I dagsläget har vi det väldigt lugnt på fritidsgårdarna och har ett mycket bra samarbete med personalen på gårdarna. Ett samarbete som vi hela tiden jobbar på att göra bättre, säger Stefan Dahlgren, kommunpolis Vallentuna.

Sidan uppdaterad den 13 oktober 2017