Hjälpmedel:

Light My Future

Som en del av projektet Skapande skola pågår sedan i höstas ett teatersamarbete mellan Boulevardteatern och Optimus, Vallentunas skolenhet för nyanlända elever. Repetitioner med eleverna är nu i full gång och kommer under våren att mynna ut i föreställningen "Light My Future".

"Light My Future" är en rolig, underhållande, rörande och modig föreställning av och med Optimuselever. Eleverna har själva fått skriva dikter och sånger till föreställningen, och de är även med och sjunger, dansar och agerar i föreställningen.

I föreställningen sammanvävs även flera andra Skapande skola-projekt som pågått under året, bland annat har hundratals elever i Vallentuna träffat musikern Zifa och fått lära sig olika danser som kommer att vävas in i föreställningen.

Den varma världen - det virkade trädet

Under ledning av konstnären Iryna Hauska har elever från Kårstaskolan, Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan tillsammans virkat ett träd som kommer att vara dekor under föreställningen. Konstverket "Den varma världen" kommer därefter att visas i Vallentuna Kulturhus.

My Light Future - ljusboxar med texter om elevernas tankar om framtiden

De ljusboxar som tidigare tagits fram av Optimuselever i samarbete med ljuskonstnären Aleksandra Stratimirovic inom Skapande skola-projektet "My Light Future" kommer att visas under föreställningen. "My Light Future"-projektet bygger på intervjuer med elever på Optimus. Ur deras tankar om livet, vardagen och framtiden har Aleksandra Stratimirovic plockat ut fraser som blivit ljustexter, ett ljuskonstverk som visades i den offentliga miljön i Vallentuna hösten 2016.

Här kan du läsa mer om projektet "My Light Future"

KUB-projektet om mänskliga rättigheter

Elever från Hjälmstaskolans åk. 7 deltar i det så kallade "KUB-projektet" i samarbete med Raoul Wallenberg Academy. KUB-projektet består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till 30 utvalda skolor i landet, där Hjälmstaskolan är en av dem. Eleverna på Hjälmstaskolan har fått arbeta med temat "Rätten till fredliga möten" och utifrån det skapar de fram en utställning inne i tältet. Genom projektet får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Hjälmstaskolan KUB kan ses före eller efter föreställningen på Hjälmstaskolans skolgård, samt i augusti när den ställs ut på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm, tillsammans med andra 29 kuber.

Här kan du läsa mer om KUB-projektet

Föreställningen "Light My Future" kommer att visas på Vallentuna Teater onsdag 10 maj kl. 10 och torsdag 11 maj kl. 10 och 13 för skolelever i Vallentuna.

Sidan uppdaterad den 5 april 2017