Hjälpmedel:

Fotografering för föreningslivet

Fritidsförvaltningen behöver bilder! Den 4 april har vi bokat in en fotograf och skulle gärna se att alla fritidsföreningar dyker upp.

Under 2017 arbetade fritidsförvaltningen fram en kommunikationsstrategi tillsammans med fritidsföreningarna. Bland annat hade vi ett Aktiv fritid-möte med temat kommunikation och marknadsföring och enkät skickades ut. Samt att den del av strategin som handlar om kommunikationen med föreningar skickades ut till er alla innan strategin gick till beslut. Först och främst: Tack för hjälpen!

Strategin är antagen!

Nu har nämnden beslutat om strategin och glädjande nog har föreningslivet fått en stor plats! Vi (förvaltningen och nämnden) tar oss alltså an uppdraget att riktigt på riktigt försöka lyfta alla föreningar och öka förståelsen för vikten av föreningslivet.

Vi skulle nu vilja be om er fritidsföreningar om hjälp (igen). Det är svårt att kommunicera ut något från tomma luften. Vi kommer behöva bilder, filmer, texter, kanalplattformar och en massa annat för att kunna lyfta er betydelse.

Hjälp oss med bilder

Som ett första steg undrar vi om du och din förening skulle kunna ställa upp på att bli fotograferade?

Vi har bokat in en fotograf den 4 april kl. 14 (ja, på påsklovet, efter önskemål att inte lägga träffar och dylikt på arbetstid och bilder blir bättre när det är ljust).

Kan och vill du och din förening vara med? Anmäl dig genom att klicka här.

Praktisk information

Vad krävs av mig?

Att du kommer, gärna med din förenings rekvisita (klubbtröja/MTB-cykel/fotboll/skridskor/simglasögon/luftgevär/häst). Ju fler som kommer, desto roligare. Meddela gärna innan hur många ni blir så kommer vi kunna göra bättre bilder.

När och var?

Vi ses kl. 14 den 4 april uppe vid volleybollplanen på Vallentuna IP. Vi kan komma att röra oss på flera områden uppe vid Vallentuna IP, exempelvis skogen.

Vem ska fota?

Vallentuna kommun har bokat upp en extern fotograf för att få bästa möjliga bilder. 

Vad kommer bilderna användas till?

Som marknadsföring av föreningslivet. Bilderna kommer vara begränsade till att användas i syften som på olika sätt lyfter föreningslivets värde. Detta kan exempelvis vara marknadsföring kring idrottens dag eller på flikar på vallentuna.se som rör föreningsservice.

Samtycke till att vara med på bild

Vi vill inte att någon som inte vill vara med på bild är med på bild. Därför kommer vi vilja ha ett skriftligt samtycke från dig. I det samtycket kommer det stå på vilka sätt vi får använda bilden. Du kommer alltid kunna ta tillbaka ditt samtycke när du själv vill, så om du ångrar dig dagen efter fotograferingen, eller flera år efter, har du rätt att få bilderna borttagna.

Minderårigas medverkan

Vi skulle jätte gärna se att alla åldrar blir representerade i bilderna! Barn upp till 15 år behöver målsmans underskrift.

Sidan uppdaterad den 1 mars 2018