Hjälpmedel:

Innertaket i ishall A uppfyller inte kraven

Innertaket i ishall A uppfyller inte de krav gällande brandsäkerhet som det måste uppfylla.

Verksamhet kommer kunna bedrivas hela säsongen ut men vi kommer att ha personal på plats under all tid som folk vistas i A-hallen. Det kommer också finnas restriktioner för hur många människor som får befinna sig i lokalen samtidigt.

Vid evenemang med publik kommer minst tre brandvakter finnas i ishallen. Dessutom kommer speakerbåset kommer vara bemannat under tiden som det finns publik i hallen. Den södra läktaren kommer vara öppen för publik medan den norra kommer stängas av, med undantag för trappan upp till kiosk och café.

Sidan uppdaterad den 16 februari 2018