Hjälpmedel:

Nu öppnar NOVA Ungdomens hus igen

Efter en veckas intensivt arbete för att höja kvalitén i verksamheten öppnar nu NOVA. Nytt från och med idag är gårdskort för alla besökare.

Idag, den 16 april, öppnar NOVA Ungdomens hus igen efter en veckas intensivt arbete för att höja kvalitén i verksamheten. Fritidsledarna har gått igenom rutiner, haft möten med polisen, fått stöd i arbetet med att skriva orosanmälningar och haft handledning.

Gårdkort

Ett av resultaten är att ett gårdskort har arbetats fram. För att vara på NOVA kommer besökaren nu behöva ett kort som säger att en fritidsledare har gått igenom information om gårdens regler och förhållningssätt samt att kontaktuppgifter till vårdnadshavare blir samlat.

Samtliga fritidsledare känner sig redo för att öppna NOVA på måndag och ser fram emot utvecklingsarbetet som kommer göras framöver.

Sidan granskad den 16 april 2018