Hjälpmedel:

Nya regler för affischering i Vallentuna kulturhus och bibliotek

Har du och din förening något du vill marknadsföra på den stora anslagstablan i Vallentuna kulturhus och bibliotek? Nu har det blivit lättare att synas. Här kan du läsa de nya reglerna för affischering på stora anslagstavlan i foajén.

Nya regler för anslagstavlan

För att öka synbarheten och tillgängligheten på anslagstavlan i Vallentuna kulturhus har det beslutats om nya regler kring annonseringen. De nya reglerna kommer leda till att varje enskild annonsering kommer få en bättre synlighet och kommer bli lättare att hitta för besökaren. Förändringen innebär att fyra nya kategorier införs och informationsfoldrar får tydligare riktlinjer.

Kultur Vallentuna förbehåller sig rätten att se till så att reglerna efterföljs och att ta bort sådant innehåll som ej följer dessa.

De nya reglerna införs den 24 oktober, då befintlig annonsering flyttas till respektive kategori. Nedan följer information om de nya reglerna.

Kan du affischera här?

  • Har din affisch en tydlig avsändare?
  • Finns det ett tydligt angivet datum?
  • Är affischen max A4 i storlek?

Är svaret ja på alla frågorna? Bra!

Då är du välkommen att hänga upp din affisch här.

Vilken kategori ska du använda?

Kulturevenemang

Här kan du annonsera om ditt evenemang med kulturinriktning som sker ett (1) enstaka datum. Affischen får hängas upp max fyra veckor innan evenemangets datum.

Kurser

Här kan du annonsera för kurser med flertalet datum. Efter att kursens andra tillfälle har passerat tas annonsen bort. Vid mån av plats kan här även placeras information om återkommande händelser utan anmälningsplikt, så som "vi träffas här (plats) varje tisdag och gör det här (aktivitet)".

Idrott

Här kan du annonsera om ditt idrottsevenemang eller kurs, enligt samma regler som ovan.
Storstockholm

Sker din kurs eller evenemang, oavsett tema, utanför Vallentuna kommun placeras annonsen här. Samma regler gäller gällande datum.

Regler

Endast en affisch per evenemang får förekomma.

Anslag som är större än A4 får inte sättas upp på anslagstavlorna, detta för att bereda så många som möjligt plats.

Det är inte tillåtet att sätta upp affischer som berör:

  • privata köp-/sälj- eller bytesannonser,
  • åsiktsannonsering (t. ex. under valrörelse),
  • pornografisk, främlingsfientligt eller annat kränkande innehåll.
  • information om kommunens verksamheter. Dessa placeras på kommunens
  • anslagstavla vid mån av plats.

Vad placeras i informationsfacket?

  • Är din information i max A5 storlek?
  • Är det information som inte redan finns på anslagstavlan?

Är svaret ja på alla frågorna? Bra!

Då är du välkommen att placera din information här.

Kalendarier och foldrar

Dessa placeras i facket framför anslagstavlan. All information placeras i ett fack, är informationen större än A5 kan den vikas till rätt storlek och därmed få plats.
Ingen information placeras direkt på bänkytan.

Sidan uppdaterad den 30 oktober 2017