Hjälpmedel:

Parasport - Inspiration och uppstart

Kom och lyssna, lär och diskutera parasport. Vad innebär parasport och hur kan din förening komma igång med Parasport?

  • Bli en förening för ALLA
  • Bli en modern och attraktiv förening för omvärlden
  • Möten mellan människor skapar mervärde

Idrott för alla och en inkluderande verksamhet där alla kan och får vara med är en av svensk idrotts stora frågor. Peter Melander, som är sakkunnig inom parasport på Stockholmsidrotten, inspirerar, berättar om tillvägagångssätt, nyckelfrågor, begrepp, utmaningar, målgrupper med mera. Målsättning när kvällen är slut är att du ska ha fått kännedom om parasporten och dess målgrupper i stort, inspiration samt kunskap i hur föreningen kommer igång med parasport.

Målgrupp: Idrottsförening, anställda, ledare, förtroendevalda och föräldrar
När: 24 april, kl. 19.00 – 20.30
Var: Vallentuna Kulturhus
Kostnad: Föreläsningen är kostnadsfri
Anmälan: Stockholmsidrottens utbildningssida: sisuidrottsutbildarna.se/stockholm
Frågor: Mats Wistedt, 08-627 40 01 mats.wistedt@stockholmsidrotten.se

Sidan uppdaterad den 16 mars 2018