Hjälpmedel:

Runriket - En unik bygd!

Runriket består av nio besöksmål runt Vallentunasjön i Täby och Vallentuna. Den här bygden är unik! Ingenstans i världen finns så många välbevarade runinskrifter som i området kring Vallentunasjön. 

Porten till Runriket finns vid platsen Jarlabankes bro strax norr om Täby kyrka. Med Jarlabankes bro som startpunkt kan man ta sig runt Vallentunasjön till fots, på cykel, med bil eller buss. På alla de nio platserna runt sjön finns informationstavlor och mobilguider om platsens historia och mer information kring runor och runstenar. P-platser finns anlagda.

Varje år samlas tusentals likasinnade för att njuta av Runriktets dag, ett event som lockar till glädje och skratt, stridskonst och medeltida förtäring. Allt du kan tänka dig från en värld som fanns för runt tusen år sedan, en återblick i vår historia och en tidsresa som berör.

Under Mer information hittar du till Runrikets webbplats där du kan läsa mer om de olika besöksmålen. 

Sidan uppdaterad den 3 augusti 2018