Hjälpmedel:

Snörapport 16 mars 2018

Isen är inte plogad  på Vallentunasjön.  Svallis, dålig is. Man har försökt ploga tyvärr gick det inte.

Skidspår: Finns inte spårade skidspår. På grund av den hård packade snön går det inte att spåra skidspår.

Sidan granskad den 9 mars 2018