Hjälpmedel:

Snörapport 23 mars 2018

Isen är inte plogad  på Vallentunasjön.  Svallis, dålig is.

Skidspår: Finns inte spårade skidspår.

Sidan granskad den 9 mars 2018