Hjälpmedel:

Vallentuna har fått 1 180 000 kronor för att barn och unga ska få möjlighet till professionell kulturupplevelse i skolan!

 

Nu har beslutet från kulturrådet gällande beviljande av bidrag för Skapande Skola kommit. I år får Vallentuna 1 180 000 kronor. Det är en höjning från förra året och dessutom omfattas för första gången förskolebarn i glesbygden. Årets tema HÄR ÄR VI! - identitet och inkludering

Skapande skola är ett statsbidrag som syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Skapande skola har gått från att bara gälla högstadiet till att omfatta hela grundskolan och förskolan. Och i år fördelas medlen samtidigt till grundskolan och förskolan. Inom förskolan har vi prioriterat områden där tillgången till kultur bedöms som låg.

I Vallentuna kommer bidraget att gå till ca 3850 elever i alla våra kommunala grundskolor samt till förskolor.

I kommunens handlingsplan för Skapande skola går det att läsa: När en enskild elev genom Skapande skola möter ett kulturutbud av världsklass blir eleven en del av världen. Detta ökar eleven medvetenhet om kopplingen mellan "läxa" och erfarenhet. Klassrummet murar och den lilla världen blir en större värld och de ofta snäva väggarna suddas ut. Elevens begreppsvärld vidgas. Eleven får syn på världens resurser och på sig själv som resurs i världen. Genom en kontinuitet i kultursatsningarna byggs lärandets inre rum upp på ett helt annat sätt än vad som annars hade varit möjligt.

Sidan uppdaterad den 9 maj 2018