Hjälpmedel:

Runriket

 Runriket - Arkils tingstad

Välkommen till Runriket! Här kan du ta del av människoöden ristade i sten för tusen år sedan.

Genom runstenarna kan du uppleva historien på egen hand i ett vackert landskap.

Runriket består av nio besöksmål kring Vallentunasjön. Entrén ligger vid Jarlabankes bro i Täby - där finns en upplevelsepark och informationstavlor.

Runriket är ett samarbete med Stockholms läns museum samt Vallentuna och Täby kommmuner.

Runrikets dag

Runrikets dag brukar firas varje vår med aktiviteter runt om Vallentunasjön. Under Runrikets dag kan du exempelvis lära dig mer om runor, se en gycklarföreställning, besöka ett vikingaläger, ro vikingabåt, besöka arkeologiska utgrävningar eller ta en guidad tur i buss.

Läs mer på Runrikets webbplats.

Runfakta

I databasen Runfakta kan du söka efter runristningar i din närhet eller runor ristade av en särskild runristare, som Öpir eller Visäte.

Läs mer i databasen Runfakta

Sidan granskad den 1 december 2014