Hjälpmedel:

Fältgruppen Vallentuna

 

Fältgruppens uppgift är att finnas i de miljöer där ungdomar rör sig, för att skapa trygghet, förebygga missbruk och kriminalitet, samt vara ett stöd för ungdomar som befinner sig i riskzon.

Fältgruppen arbetar förebyggande och uppsökande i offentliga ungdomsmiljöer. Målgruppen är ungdomar mellan 12 till 18 år som går i skolan eller är bosatta i Vallentuna kommun. Fältarbetarens relation till ungdomar bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomens integritet.

Fältgruppens huvudsakliga uppgifter är att: 

  • bedriva uppsökande och förebyggande arbete på skolor, fritidsgårdar samt i andra offentliga ungdomsmiljöer
  • skapa frivilliga råd- och stödkontakter med ungdomar och deras föräldrar
  • aktivt arbeta mot droger, våld och kriminalitet
  • bedriva behovsstyrd gruppverksamhet för ungdomar i riskzon
  • förmedla kontakt med olika samhällsinstanser samt bevaka ungdomars intressen gentemot förvaltningar, förtroendevalda och myndigheter
  • lyfta upp aktuella förfrågningar/problem gällande ungdomar till berörda tjänstemän och/eller beslutsfattare
  • genom samarbete med andra aktörer förebygga uppkomsten av sociala problem
  • få en helhetsbild av ungdomssituationen i Vallentuna.

Nattvandringen

Fältgruppen samordnar även Vallentunas Nattvandring som har till syfte att öka den lokala tryggheten för våra ungdomar och kommuninvånare generellt. Du som är vuxen och över 20 år, är varmt välkommen att delta i Nattvandringen!

Här hittar du mer information om Nattvandringen.

Sidan granskad den 24 maj 2017