Hjälpmedel:

Nattvandra för trygghet

Som vuxen är du en viktig förebild och genom att delta i nattvandringen är du med och skapar trygghet för kommunens ungdomar.

Nattvandringen sker på fredag- och lördagskvällar under perioderna mars till och med juni samt augusti till och med december månad. Uppsamling och information sker på Fritidsgården Haket i Brottby klockan 19.30, alternativt på Nova ungdomens hus klockan 20:00 tillsammans med kommunens Fältgrupp.

Under speciella kvällar som till exempel Valborgsmässoafton och skolavslutningar kan tid och plats för utsättning komma att ändras.

För aktuell information, besök gärna vår Facebooksida "Fältgruppen Vallentuna vuxen".

Det finns inga speciella förpliktelser som nattvandrare förutom att ha på sig den röda nattvandringsjackan under vandringen. Nattvandrare som bär jackan är försäkrade och lätt igenkänningsbara för ungdomar och andra vuxna i det offentliga rummet. En ökad närvaro av trygga vuxna minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld i våra ungas närmiljö. Vandringen pågår så länge som deltagarna anser att den fyller ett syfte.

Vill du veta mer om nattvandringen? Kontakta Fältgruppen via e-post: faltgruppen@vallentuna.se

Att tänka på vid nattvandring

 • För att få nattvandra måste du ha fyllt 18 år.
 • Nattvandringen sker alltid med minst två personer, ingen får nattvandra ensam.
 • Håll kontakten med Fältgruppen, ring gärna och rapportera även om det är lugnt. Kontakta alltid Fältgruppen innan ni avslutar kvällen.
 • Kontakta alltid Fältgruppen vid följande situationer:
  - Berusade/påverkade ungdomar
  - Fester eller samlingsplatser med många ungdomar
  - Andra situationer som ni anser vara oroande
 • Tänk på att aldrig utsätta er för några risker. Låt situationen och det sunda förnuftet styra hur ni agerar.
 • Underskatta inte er betydelse, er närvaro skapar trygghet för de
  ungdomar ni möter.
 • Vid akuta situationer, ring 112.

Sidan granskad den 2 mars 2017