Hjälpmedel:

Välkommen till skolsamråd

Välkommen till Skolsamråd

Samling i Mediateket

Tid: kl. 18.00-19.30

Dagordning

  1. Bällstabergsskolans skolsamråd läsåret 2017/2018 15/11, 21/2 och 23/5


Frågor ni vill lyfta på skolsamrådet mailas till klassrepresentanterna.
Klassrådsrepresentanterna mailar frågorna till ballstabergsskolan@vallentuna.se senast den 25/9.

Vänliga hälsningar

Skolledningen på Bällstabergsskolan

Sidan granskad den 27 april 2017