Hjälpmedel:

Prins Daniel har besökt oss

I fredags, 19 maj, fick vi besök av Prins Daniel! Hans önskemål var att besöka en kvalitativ, intressant och inspirerande verksamhet där fysisk aktivitet och rörelse är i fokus. I detta sammanhang hade Hovet blivit tipsade om hur Kerstin Nilson, lärare/lektor i idrott och hälsa, arbetar och ville därför besöka oss.

Kerstin Nilsson har arbetat länge med att öka den fysiska aktiviteten i skolan hos våra barn och ungdomar och även med att öka medvetenheten bland kollegor och skolledning om detta viktiga ämne.

Prins Daniel och Kronprinsessan Victoria är mycket intresserade av dessa frågor och är initiativtagare till GEN-PEP, Generation Pep, som är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Tillsammans med aktörer från hela samhället vill organisationen driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. De arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. För att ha en chans att lyckas är målsättningen att få med hela samhället i arbetet – från lokala eldsjälar till politiker och makthavare.

Under besöket fick Prins Daniel vara med på en idrottslektion utomhus tillsammans med klass 4A. Han fick träffa eleverna och de pratade om värdet av rörelse, lek och fysisk aktivitet. Prins Daniel fick även tillfälle att möta klass 4C som hade glospromenad, vilket innebär att eleverna promenerar tre varv på en bana utomhus samtidigt som de tränar på glosor. Glospromenader genomförs varje vecka då studier visar att rörelse stimulerar inlärning. Under besöket fick även Prins Daniel en rundvandring på skolgården och han passade på att spela King med eleverna i årkurs 3. Klass 4C visade även upp sitt klassrumsgym som de själva skapat för att få rörelsepauser under skoldagen.

Dagen avslutades med fika och Prins Daniel var mycket nöjd med sitt besök. Han tyckte att skolan var fin och att eleverna var mycket duktiga i ämnet idrott och hälsa!

Sidan uppdaterad den 22 maj 2017