Hjälpmedel:

Kvalitet och utveckling

I verksamheten är planer, uppföljning och utvärdering en del av vår vardag.

I kvalitetsredovisningen visar vi på vilka resultat vi uppnått under förra läsåret och i genomförandeplanen vilka mål vi siktar mot under det nya läsåret. I likabehandlingsplanen som revideras varje år beskriver vi hur vi arbetar med allas lika värde.

Du hittar våra handlingsplaner under rubriken Relaterad information i högermenyn.

Sidan uppdaterad den 31 augusti 2017