Hjälpmedel:

Vår organisation

I Bällstabergsskolan arbetar vi i följande pedagogiska arbetslag:

  • Fritidshem
  • Förskoleklass–år 1
  • År 1–3
  • År 4–6
  • År 7–9

 

Kompetensutveckling

Vi har gemensamma planerings- och kompetensutvecklingsdagar såväl inom det egna arbetslaget, som för hela skolan och tillsammans med kommunens andra grundskolor.

Sidan granskad den 13 april 2017