Hjälpmedel:

Vår vision

Vision

Bällstabergsskolan och förskolan strävar efter att alla barn och elever ska:

  • Utvecklas till trygga individer som vågar stå för sina åsikter samtidigt som de respekterar och lyssnar på andra.
  • Känna ansvar, delaktighet och engagemang för omvärlden och framtiden.
  • Ges förutsättningar att lyckas, känna glädje och lust att lära.

 

Sidan granskad den 13 april 2017