Hjälpmedel:

Vårt arbete med elevstöd

Elevhälsoteamet på Bällstabergsskolan har som främsta uppgift att främja elevernas lärande och utveckling - ämnesmässigt, hälsomässigt och psykosocialt. En sund fysisk och psykisk hälsa ger goda förutsättningar för lärande och välmående elever. Ett nära samarbete mellan kurator, skolsköterska, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare är därför en självklarhet hos oss.  

Eleverna på Bällstabergsskolan ska känna trivsel och trygghet i skolan. Det ska råda en attityd om att alla är värdefulla och fyller en viktig position i verksamheten. Skolan arbetar aktivt för att motverka kränkning och mobbning i skolan.

I högermenyn under Relaterad information hittar du även information från Vallentuna/Upplands Föräldraförening för Dyslektiska Barn.

Skolsköterska
Eva Svensson
eva.svensson@vallentuna.se
Tfn.08-587 861 90

Kurator
Catarina Flodén
Tfn. 08-587 848 40

Studie- och yrkesvägledare
Tina Dahlin tina.dalin@vallentuna.se
Tfn: 08-587 852 22

Specialpedagog år 4-9
Anna Tiemer Gustafsson anna.tiemer@vallentuna.se 
Tfn: 08-587 856 29

Specialpedagog år F-3
Ann Hagerman ann.ogenmarkhagerman@vallentuna.se 
Tfn: 08-587 856 29

Sidan granskad den 13 april 2017