Hjälpmedel:

Välkommen till vårt fritids

Vallentuna kommun har samlad skoldag mellan kl. 08-14. Det innebär att alla barn i förskoleklass till år 2 då går i skolan (kostnadsfritt). Före kl. 08 och efter kl. 14 har ditt barn möjlighet att gå på fritids. Det gäller barn från förskoleklass till och med år 6.

Vi har öppet kl. 06.30-18. Frukost serveras kl. 07-07.30. Fritidshemmet är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar om inget annat har angivits.

Fritidshemmet kompletterar skolan och ska erbjuda barnen en meningsfylld, stimulerande och utvecklande fritid. Fritidspersonalen arbetar i första hand med livskunskap, lek, skapande och kreativ verksamhet. Eftersom skoldagen idag är längre än tidigare ska fritidshemmen integrera bland annat lek, skapande och livskunskap under skoldagen. Det är dock viktigt att man kompletterar skolan och anpassar verksamheten utifrån grupp och behov.

Eleverna har förutom fritids på de egna avdelningarna även tillgång till andra ytor på skolan till exempel slöjdsal, multihall, mediatek och textilslöjdssal. Vi har även en stor och fin skolgård och en fotbollsplan med konstgräs.

För de äldre elever (från år 3) har vi Fritidsklubben. Läs mer om klubbens verksamhet här.
 
Du ansöker om fritidsplats via kommunens webbplats Skolvalssidan.

Sidan granskad den 13 april 2017