Hjälpmedel:

Välkommen till vårt fritidshem

På vårt fritidshem lär sig barnen om livet; hur man umgås med andra, visar hänsyn, respekt och tar ansvar. Genom pedagogernas förhållningssätt får barnet möjlighet att utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende som han och hon har nytta av hela livet.

Vi använder olika metoder för att nå detta. Vi har regelbundna fritidshemsråd där barnen i demokratisk anda är med och bestämmer om vår gemensamma vardag. Vi erbjuder också olika aktiviteter som hemkunskap, skapande, slöjd och idrott. Här tränar barnen olika färdigheter och får utlopp för kreativitet och möjlighet att utveckla sitt entreprenörskap.

För oss spelar leken en avgörande roll för barnen. I leken lär vi oss tillsammans om livet. På Ekebyskolans fritidshem finns vi vuxna med i barnens lek för att berika och för att stötta.

Vårt fritidshem har fyra avdelningar - Ekan, Fyren, Piren och Klubben. Här är eleverna indelade utifrån ålder och årskurs, men vi strävar efter att samarbeta över åldersgränserna. Våra lokaler inbjuder till lek, pyssel, spel och skapande. Vi har också en härlig utemiljö med både skogsterräng, gräsytor och platser för olika bollspel. Välkommen till oss!

Sidan uppdaterad den 6 september 2017