Hjälpmedel:

Vår inställning till lärande

På Ekebyskolan strävar vi efter att eleverna ges en kontinuitet i sitt lärande som följer dem från förskoleklass och upp till årskurs nio.

Genom vår gemensamma värdegrund håller vi ihop verksamheten och arbetar målinriktat med att eleverna ska bli engagerade och delaktiga i sin egen utveckling, såväl kunskapsmässigt som socialt. Vi handleder eleverna genom att de ges ökat ansvar och utvecklar sin självständighet utifrån sina förutsättningar ju äldre de blir. Vi tror på att göra eleverna delaktiga i sitt lärande och sin kunskapsprogression.

Vi strävar efter att samplanera och ämnesintegrera undervisningen för att uppnå ett tematiskt arbetssätt. Detta bidrar till att våra elever lär sig se helheten och sätta saker i sitt sammanhang, samtidigt som det underlättar kunskapsinhämtningen.

Skolan satsar också stort på att digitalisera verksamheten och pedagogiken för att våra elever ska få de bästa föutsättningarna för lärande. Läs mer om detta arbete under fliken IT-miljö.

Sidan uppdaterad den 13 februari 2018