Hjälpmedel:

Välkommen till Ekebyskolan!

Ekebyskolan är en skola för elever i förskoleklass till år 9. Skolan är en trygg, utvecklande och modern arbetsplats där alla elever blir sedda och satsade på. Våra elever är viktiga för skolans utveckling och är delaktiga i stort och smått på skolan.

Ekebyskolan är en modern skola, som tycker om utveckling. Utgångspunkten i skolans undervisning är elevernas lärande, vilket gör att variationen i pedagogiska metoder och material är stor. Vi använder digital teknik som ett självklart komplement till läroböckerna för att skolans 370 elever dagligen ska utmanas i sin kunskapsutveckling.

För att stimulera rörelse, välmående och god rastverksamhet arbetar skolan med att modernisera utemiljön. Under hösten har vi investerat i en liten konstgräsplan, pingisbord och basketstolpar och förhoppningen är att vi under våren kan arbeta vidare på att utveckla utemiljön ytterligare.

I vår ambition för att ha höga kunskapsresultat arbetar vi mycket med elevernas sociala samspel och trygghet. I det arbetet är våra professionella lärar- och fritidspersonal mycket viktiga och kompletteras av skolsköterska och kurator.

När våra elever lämnar skolan efter årskurs nio är vår målsättning att de är rustade för framtiden. Vi hoppas att åren på Ekebyskolan har utvecklat varje elev så mycket både kunskapsmässigt och socialt så att de känner att de känner en stor trygghet och tillförsikt inför framtiden.

Information från skolledningen

Under sidan Information från skolledningen i vänstermenyn lägger vi kontinuerligt ut information om arbetet med den nya sammanslagna enheten Ekebyskolan/Hammarbacksskolan.

Sidan uppdaterad den 6 september 2017