Hjälpmedel:

Vår organisation

Ekebyskolan leds av rektor Erik Byström. Rektor har det totala resultat- och budgetansvaret för verksamheten. Skolan har även en biträdande rektor som är ansvarig för pedagogerna som undervisar i år 1-9 och en arbetslagsledare som är ansvarig för fritidshemmet och förskoleklass. 

Vi arbetar på skolan i tre arbetslag:

  • Arbetslag F-3
  • Arbetslag 4-6
  • Arbetslag 7-9

Sidan uppdaterad den 19 december 2017