Hjälpmedel:

  • Fotograf Maria Rosenlöf

  • Fotograf Maria Rosenlöf

  • Fotograf Maria Rosenlöf

Välkommen till Gustav Vasa - skola och fritidshem

Den moderna skolan och det moderna fritidshemmet på landet

Gustav Vasa är en kommunal verksamhet med skola och fritidshem för barn i åldrarna 5 - 13 år. Vi har ca 220 elever i skolan.

För oss är det viktigt med en röd tråd mellan förskoleklass, skola och fritidshem. Det är också viktigt att varje barns intresse och behov blir tillgodosett och att varje individ får utmaningar i sitt lärande inom alla områden.

Våra verksamheter ligger nära naturen ca 8 km utanför Vallentunas centralort och har stor varierande gård som inbjuder till lek och rörelse med generösa lekytor.

Välkommen till oss!

Aktuellt

Betyg från årskurs 4

2017-09-06

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utforma, genomföra och utvärdera en försöksverksamhet som ger skolor möjlighet att sätta betyg i årskurs 4 och 5 i grundskolan. Gustav Vasaskolan är den enda kommunala grundskolan i landet som deltar.

Skolans paviljong på plats

2016-10-26

Nu pågår inredningsarbete och inflyttning sker i november.

Fler artiklar