Hjälpmedel:

Studiebesök i Kaknästornet

Den här veckan har eleverna i klass BA16 "betongvecka". Det innebär att de undersöker olika gjuttekniker; till exempel hur man gjuter en betongplatta eller ett fundament där man sedan kan bygga ett - i princip - hur högt hus eller torn som helst.

Betongveckan inleds med teori och diskussioner som sedan följs upp av ett studiebesök i Kaknästornet på Gärdet i Stockholm. Där får eleverna studera glidformsteknik som är det byggnadssätt som användes när tornet byggdes. I tornet finns fotografier tagna under byggnationen och tornet stod färdigt 1967.

Veckan avslutas med en praktisk övning där eleverna gjuter en skalenlig modell av Kaknästornets bottenkonstruktion och en enkel glidform.

Sidan uppdaterad den 23 januari 2018