Hjälpmedel:

Kontakta oss!

 

 

 

Rektor
Johan Klintberg
08-587 855 01

 

 

Administrativ samordnare
Gunilla Nordenborg
08-587 855 10

 

 

Administrativ samordnare
Malin George
08-587 855 05

 

 

Skolsköterska
Marie Nordström
08-587 855 11

 

 

Specialpedagog
Sofie Håkansson (föräldraledig) 

 

Kurator
Charlotte Weintraub
08-587 855 08

 

 

Studie- och yrkesvägledare
Anette Häussermann
08-587 857 88

 

 

Studie- och yrkesvägledare
Linda Bengtsson
08-587 852 16

 

 

Bibliotekarie
Martine Carlsson (föräldraledig)

 

Skolvaktmästare Michael Ydrauw 08-587 855 18

 

Skolans arbetslag:  
Yrkesprogrammen och
Språkintroduktion

Biträdande rektor: Cecilia Berg
08-587 855 06
Högskoleförberedande programmen
och Introduktionsprogrammen
Biträdande rektor: Henning Svedberg
08-587 857 69

Sidan uppdaterad den 4 september 2017