Hjälpmedel:

Om kulturmiljöprogrammet

 

Miljöbilder från Vallentuna kommun

Kulturmiljöprogrammet är en presentation och introduktion till det kulturmiljöunderlag för Vallentuna kommun som arbetats fram under 2008-2009. Underlaget är ett geografiskt heltäckande, digitalt och påbyggnadsbart verktyg som kommer att vara tillgängligt via kommunens hemsida. Se den senaste versionen genom att klicka på länken till höger.

Programmet beskriver vad som format olika delar av kommunen och vilka karaktärsdrag som är tongivande ur kulturmiljösynpunkt. I den fysiska planeringen ska det, med miljömålen i åtanke, finnas en tydlig strävan att beakta och förstärka de företeelser som bidrar till att kulturhistoriska värden och hög kvalitet i samhällsbyggandet upprätthålls.

Varje kulturmiljö har sina specifika förutsättningar:

  • Vilka förändringar tål landskapets natur- och kulturvärden utan att förlora karaktär och attraktivitet?
  • Vad behöver beaktas för att pusslet ska bli begripligt också i framtiden?

Kulturmiljöprogrammet är sammanställt av Ylva Othzén (projektledare för kulturmiljö-underlaget), Eleonor Åberg (kommunantikvarie) och Pernilla Järveroth (kulturchef). I arbetet med underlaget har också Lisa Skanser (byggnadsantikvarie) deltagit.

I samband med uppdateringar och justeringar av kulturmiljöprogrammet och kulturmiljöwebben har följande personer medverkat: Rose-Marie Tufvesson (kartingenjör), Isak Kullman (bildarkivarie), Laura Sjölander (layout) och Jean-Paul Darphin (vik. kommunantikvarie).

Sidan granskad den 30 januari 2015