Hjälpmedel:

  • Elever leker i gymnastiksalen Fotograf Maria Rosenlöf

  • Elever bland trädstammar Fotograf Maria Rosenlöf

Välkommen till Ormstaskolan

Vi är en skola med elever från F-7. Vi har också fritidsverksamhet för år F-2 samt klubbverksamhet för de äldre eleverna. Vi samarbetar, med förskolorna i vårt närområde, inför överlämnandet mellan förskola och skola för att övergången ska bli så bra som möjligt. Inför varje nytt läsår bjuder vi in blivande förskoleklassföräldrar till en informationskväll.

Vi samarbetar också vid de tillfällen då elever byter skola, så att mottagande skola ska få god information om eleverna. Vi börjar nu, höstterminen 2017, att bygga upp vårt högstadium inför flytten till Hagaskolan i augusti 2019.

Vi arbetar för ett nära samarbete med föräldrar och vill tillsammans med dem utveckla skolan på bästa sätt. För oss är det viktigt med snabb återkoppling och klara besked. Vi har en aktiv och väl fungerande föräldraförening (OFF), som ledningen har ett utvecklande samarbete med.

Trivselfaktorn är hög på skolan och vi har en låg personalomsättning.
Vi är IiP-certifierade, vilket innebär att vi på bästa sätt använder oss av personalens kompetens och delaktighet för att utveckla skolan.

Vi är en del i kommunens satsning på SchoolSoft, en portal för lärare, elever och vårdnadshavare. Där lägger lärarna ut veckobrev och läxor, eleverna kan lägga in arbeten och vårdnadshavarna kan ta del av elevernas utveckling i en digital individuell utvecklingsplan.

Aktuellt

Skolan stängd 14 juni 2018

2018-06-07

Torsdagen den 14 juni 2018 har skolan stängt på grund av planeringsdag.

Information från rektor

2018-06-13

Nu finns ny information från rektor Jonas Hård.

Fler artiklar