Hjälpmedel:

Sök

Sökresultat

7 träffarKvarnbadet inom Kommun och politik

Kommunfullmäktige 13 november
På måndagen den 13 november kl 19.00 hade kommunfullmäktige ... Kvarnbadet (KS 2016.480) Svar på motion (S) fysisk aktivitet - en naturlig del av skoldagen (KS 2016.521) Svar på motion (S) om gratis sommarlovsaktiviteter (KS 2016.398) Svar på ...
Webbsidor   2017-11-02 · 17 kB · Visa med sökorden markerade
2017-11-13
Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde 13 november 2017 - Alla ... Kvarnbadet (KS 2016.480) Svar på motion (S) fysisk aktivitet - en naturlig del av skoldagen (KS 2016.521) Svar på motion (S) om gratis sommarlovsaktiviteter (KS 2016.398) ...
Webbsidor   2018-03-12 · 19 kB · Visa med sökorden markerade
Kommunfullmäktige 12 mars
På måndag den 12 mars kl. 19.15 har ... Kvarnbadet 2018 - 20. Revidering av finanspolicy - 21. Revidering av bolagsordning Vallentuna Förvaltnings AB revidering - 22. Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2018 - 23. Ny vision för Vallentuna kommun - 24. ...
Webbsidor   2018-03-12 · 17 kB · Visa med sökorden markerade
2018-03-12
Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde 12 mars 2018 - Alla ... gällande samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Taxor och avgifter för Kvarnbadet 2018 Revidering av finanspolicy Revidering av bolagsordning Vallentuna ...
Webbsidor   2018-03-12 · 17 kB · Visa med sökorden markerade
Kommunfullmäktige 13 mars
utökad låneram (KS 2016.510) Hemställan om investeringsmedel för östra konstgräsplanen, Vallentuna IP (KS 2017-061) Kvarnbadet avgifter (KS 2017.008) Ny riktning för Vallentuna (KS 2017.043) Revidering av miljöpolicy (KS 2017.038) Revidering ...
Webbsidor   2017-03-13 · 14 kB · Visa med sökorden markerade
2017-03-13
utökad låneram (KS 2016.510) Hemställan om investeringsmedel för östra konstgräsplanen, Vallentuna IP (KS 2017-061) Kvarnbadet avgifter (KS 2017.008) Ny riktning för Vallentuna (KS 2017.043) Revidering av miljöpolicy (KS 2017.038) Revidering ...
Webbsidor   2018-03-12 · 19 kB · Visa med sökorden markerade
1.6.11.6 Verksamhetsplan 2018-2020 fritidsnamnden
2018 Fritidsnämnden Verksamhetsplan 2018-2020 Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2018-2020 2(11) Innehållsförteckning Vallentuna - här växer ... Kvarnbadet ska utvecklas för - att förbättra tillgängligheten och fortsätta vara en attraktiv plats ...
PDF   2018-01-12 · 503 kB · Visa med sökorden markerade