Hjälpmedel:

Sök

Sökresultat

60 träffarFamiljehem inom Alla

Familjehem
den egna familjen inte kan ge det. Då kan ett familje- eller jourhem vara lösningen under en kortare eller längre tid. Familjehem - Det som tidigare kallades fosterhem eller fosterfamilj kallas idag för familjehem ...
Webbsidor   2018-02-07 · 15 kB · Visa med sökorden markerade
Familje- och jourhem
Alla barn och ungdomar behöver - och har ... Familjehem - Det som tidigare kallades fosterhem eller fosterfamilj kallas idag för familjehem. Att vara familjehem innebär att man tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem under en kortare eller längre period ...
Webbsidor   2017-05-10 · 17 kB · Visa med sökorden markerade
6.3.1 Delegationsordning socialnämnden
DATUM UTSKRIFT 2018-07-04 SIDA 1/76 KAPITEL AVSNITT DOKUMENT NAMN DELEGATIONSORDNING ... familjehem under tre år från det placeringen - verkställdes). - 6 kap 8 § SoL - Godkännande av att en utländsk myndighet placerar ett barn i - Sverige. - 6 ...
PDF   2017-08-28 · 2 MB · Visa med sökorden markerade
Mall för kommunal författningssamling
6.4.3 2001-12-05 1 (1) Kommunal författningssamling - Avgifter inom Individ ... Familjehem, vuxna (SoL, - LVM) Den högsta avgift som tas ut - inom landstingets sjukhus - (betalas direkt till familjen). - Ersätter alternativt kom- pletterar den omkostnads- ersättning ...
PDF   2016-04-11 · 19 kB · Visa med sökorden markerade
Vill du ge trygghet?
Vill du bli jour- eller familjehem? - Ibland uppstår situationer när den egna familjen inte kan ge den trygghet som ett barn eller ungdom behöver. Då kan ett familjehem vara lösningen under en tid. Just nu har kommunen stort behov av jour- och familjehem. Att ...
Webbsidor   2015-10-12 · 13 kB · Visa med sökorden markerade
Engagera dig
Det finns mycket du kan göra ... familjehem Har du bostad att hyra ut? - Kommunen har behov av att hyra bostäder för de nyanlända flyktingar som kommer till oss i Vallentuna och behöver bostad. Har du en bostad att hyra ut, vi tar tacksamt emot ...
Webbsidor   2017-09-15 · 28 kB · Visa med sökorden markerade
Kontaktfamilj
En kontaktfamilj kan ge det stöd i vardagen som barnet eller ungdomen saknar i sitt naturliga nätverk. Detta stöd är en frivillig insats och är ett bistånd som föräldern efter en utredning kan beviljas sitt barn. Att vara kontaktfamilj innebär ...
Webbsidor   2017-05-10 · 18 kB · Visa med sökorden markerade
Familj, barn och ungdom
Vårt mål är att barn och ... familjehem , kontaktfamilj eller kontaktperson till barn och unga som behöver stöd. Mer information om barn och ungdomsgruppen Familjerätten - Familjerätten arbetar med att ge information, rådgivning, stöd och utredning ...
Webbsidor   2018-07-11 · 22 kB · Visa med sökorden markerade
LSS, stöd och service
För personer med vissa funktionsnedsättningar finns ... familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet. Bostad med särskild service för vuxna. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ...
Webbsidor   2018-01-09 · 19 kB · Visa med sökorden markerade
Stöd till familjen
I barn- och ungdomsgruppen arbetar socialsekreterare ... familjehem eller behandlingshem, så kallad HVB-hem. Det händer att socialtjänsten behöver utreda barns situation, utan att föräldrarna samtycker till detta. I vissa fall kan utredningen ...
Webbsidor   2013-05-13 · 21 kB · Visa med sökorden markerade