Hjälpmedel:

Nyhetsarkiv

 • Blodbussen kommer till Vallentuna

  2018-07-16

  På onsdag den 18:e kan du som blodgivare ge blod. Bussen står vid Torggatan 17 i centrum från kl. 9.00 till 18.00.

 • Omtag av samrådsprocessen i Kårsta-Rickeby 2

  2018-07-16

  Efter att det kommit in många synpunkter på det förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickeby 2 som just nu är ute på samråd tar vi ett omtag i samråds- och planeringsprocessen.

 • Med anledning av rådande värmebölja

  2018-07-13

  Nu när värmen har kommit och det råder så kallad värmebölja är det många som njuter. Dessa höga temperaturer innebär dock att vi svettas mer än normalt. Det är därför viktigt att dricka mycket. Det är också viktigt att tillföra kroppen salt.

 • Eldningsförbud råder!

  2018-07-10

  Länsstyrelsen har idag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark.

 • Akut foderbrist i torkan

  2018-07-09

  Det torra vädret har skapat stora problem för våra bönder och andra djurägare. Vallentuna kommun vill försöka hjälpa till och har identifierat några områden på kommunens mark som skulle kunna lämpa sig för att betas eller ta foder ifrån.

 • Nationell plan når inte ut i världen

  2018-07-03

  Bostadsproduktionen måste öka dramatiskt och Arlanda måste växa för att möta den globala konkurrensen. Dessa utmaningar möttes med ett framsteg och två bakslag när regeringen beslutade om nationell infrastrukturplan.

 • Vallentuna klättrar uppåt i miljöranking

  2018-07-02

  För tionde året i rad presenterar Aktuell Hållbarhet miljörankning av Sveriges kommuner. Vallentuna hamnar på plats 84 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 202 i förra årets rankning.

 • Vallentuna i Almedalen

  2018-07-02

  Onsdagen den 4 juli finns Vallentuna tillsammans med Arlandaregionen på plats i Almedalen med ett seminarium om varför en stark flygplatsregion bidrar till tillväxt, välfärd och utveckling inte bara för kommunerna i närområdet utan för hela Sverige.

 • Funkisfestivalen kommer till Vallentuna!

  2018-06-29

  Funkisfestivalen är Sveriges största sångtävling för personer med kognitiva eller neuropsykiatriska funktionsvariationer inom LSS. Vallentunas deltävling är lördagen den 24 november på NOVA Ungdomens hus. Kanske är du Vallentunas nya stjärna?

 • Högsta måluppfyllelsen sedan 2011 i de kommunala grundskolorna

  2018-06-28

  I juni i år slutade 284 elever årskurs 9 i Vallentunas kommunala grundskolor, måluppfyllelsen var hela 83 procent vilket är det högsta värdet sedan nuvarande läroplan infördes 2011.

 • Japansk delegation på besök i Vallentuna

  2018-06-28

  Sverige och Japan firar i år 150 år av diplomatiska relationer och igår, den 27 juni, var Japans förra utbildningsminister och kärnfysiker Arima Akito tillsammans med före detta EU-president Herman Van Rompuy med på en rundtur i våra vackra kulturmiljöer.

 • Var med och påverka

  2018-06-27

  Är du en ungdom mellan 13-20 år och vill vara med och påverka? Ta dig gärna tid att besvara en enkät som handlar om hur du som ung kan vara med och inverka på kommunala frågor.

 • Arlandaregionen - Navet i Skandinavien

  2018-06-27

  Kommunerna i Arlandaregionen och Stockholm Nordost, samt Uppsala kommun och Swedavia har tagit fram en film om gemensamma prioriteringar av nödvändiga satsningar inom infrastruktur.

 • Kommunfullmäktige 18 juni

  2018-06-18

  Måndagen den 18 juni kl. 19.00 hade kommunfullmäktige möte i Kulturhuset. På dagordningen stod bland annat antagande för fördjupad översiktsplan för Karby-Brottby och norra Vallentuna-Lindholmen.

 • Beslut om finansiering klart - Roslagsbanan förlängs till city

  2018-06-15

  Måndag 4 juni fattade regeringen det formella beslutet om en finansiering med 7,1 miljarder på att förlänga Roslagsbanan till city.

 • Vi söker reserver för röstmottagare till valdagen!

  2018-06-11

  Vi söker just nu 10 reserver som kan vara redo att hoppa in som röstmottagare under valdagen. Som reserv får du ersättning för att vara tillgänglig under valdagen.

 • Sommar för alla!

  2018-06-05

  I sommar har alla barn och ungdomar i Vallentuna möjlighet att delta i roliga aktiviteter, oavsett förutsättningar. Under sommaren erbjuds kostnadsfria aktiviteter som riktar sig till alla barn och ungdomar i vår kommun.

 • Snart kan Kvarnen siktas vid Vallentuna igen!

  2018-06-04

  Nu är äntligen Kvarnen på väg att återuppstå. Kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand är med och barkar av donerade tallar som ska bli stomme i Kvarnen.

 • Översyn av kommunens grundskolor och verksamhet - beslut fattat

  2018-05-30

  Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att Karbyskolan och Hjälmstaskolan förblir F–9-skolor i sina nuvarande lokaler. Barn- och ungdomsförvaltningen fick även i uppdrag att utreda förutsättningarna för att åtgärda bristerna i Karlbergsskolans lokaler.

 • Dataskyddsförordningen, GDPR

  2018-05-25

  Idag den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Vallentuna kommun behandlar personuppgifter på ett sätt som värnar din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi följer GDPR.

 • Föreläsning om individuell krisberedskap – 72 timmar

  2018-05-23

  Välkommen till en öppen föreläsning om hur du på bästa sätt förbereder dig för samhällskriser eller om kriget kommer. Föreläsningen hålls den 28 och 30 maj.

 • Vill du göra skillnad i kris?

  2018-05-23

  Frivilliga resursgruppen (FRG) är en förstärkningsresurs på kommunnivå bestående av särskilt utbildade frivilliga. Välkommen att engagera dig och bli en resurs för dig själv, dina närmaste och samhället i händelse av kris!

 • Använd vattnet smart

  2018-05-22

  Det är värmebölja i Stockholm och det gör att det går åt ovanligt mycket vatten. Nu behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart och undvika onödig förbrukning.

 • Näringslivsdagen 2018

  2018-05-21

  Den 24 maj är det dags för årets Näringslivsdag som bjuder på intressanta föreläsare, nätverkande och utnämningen av Årets företagare.

 • Eldningsförbud

  2018-05-17

  Länsstyrelsen har idag den 17 maj beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark.

 • Förare sökes till Vallentunas grannsamverkansbil

  2018-05-14

  Nu har Vallentunas grannsamverkansbil börjat rulla i kommunen. Med målet att öka tryggheten och förebygga förekomsten av brott, i synnerhet inbrott, samarbetar kommunen med frivilliga och polisen för att bedriva arbetet med "Grannsamverkansbilen Vallentun

 • Kommunfullmäktige 14 maj

  2018-05-14

  På måndag den 14 maj kl. 19.15 har kommunfullmäktige möte. Bland annat behandlas ärenden som det nya kontaktcentret och årsredovisning för Vallentuna kommun år 2017.

 • Att säga nej gör skillnad

  2018-04-26

  Under veckan startar en informationskampanj runt om i landet för att minska ungdomars tillgång till alkohol. Mellan valborg och skolavslutningarna kommer budskapet "Att våga säga nej betyder att du bryr dig!" spridas i Vallentuna.

 • Lyckad invigning av lekplats i Ormsta

  2018-04-24

  Måndag 23 april invigdes den nyupprustade lekplatsen vid Blekingevägen i Ormsta, där bild- och formelever från Vallentuna kulturskola har varit med och bidragit med utsmyckningen av papperskorgar.

 • Översyn av kommunens grundskolor och verksamhet - lokalutredning Karlbergsskolan

  2018-04-18

  I december 2016 genomfördes en undersökning av inomhusmiljön i två av Karlbergsskolans klassrum. I juni 2017 genomfördes en kompletterande undersökning av inomhusluften. En kostnadsbedömning för byggnadsåtgärder är nu publicerad.

 • Vallentunas nya vision

  2018-04-17

  Tillsammans med Vallentunas lokala näringsliv, föreningar och invånare har den nya visionen arbetats fram. Utgångspunkten har varit Vallentunas antagna riktning. ”Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer”

 • Kommunfullmäktige 16 april

  2018-04-16

  På måndag den 16 april kl. 19.00 har kommunfullmäktige möte. Bland annat behandlas miljöredovisning för 2017 och beslut om Kommunikations- och marknadspolicy.

 • Parisa knackar på …

  2018-04-13

  Kommunstyrelsens ordförande, Parisa Liljestrand, har gjort ytterligare ett stopp på sin upptäcktsresa bland Vallentunas företagare, den här gången hos MX Indoor i Viggeby, så gott som mitt i Vallentuna kommun. Camilla Bäck, tillsammans med familj, förvalt

 • Vallentuna ger den bästa hemtjänsten i Stockholms län

  2018-04-13

  Enligt rapporten "Öppna jämförelser 2017" av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ligger Vallentuna i topp över kommuner med bäst service inom hemtjänst - både när det kommer till privata och kommunala hemtjänstutförare.

 • Översyn av kommunens grundskolor och verksamhet

  2018-04-13

  Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 10 april 2018 att Ekebyskolan och Hammarbacksskolan bildar en ny gemensam F–9- enhet från och med den 1 juli 2018.

 • Klart med miljöcertifiering av Vallentuna kommun

  2018-04-12

  Vallentuna kommuns miljöledningssystem har klarat certifiering enligt ISO 14001. Alla medarbetare bidrar, på olika sätt, genom att kommunens systematiska miljöarbete är sammankopplat med ordinarie styrning och planering.

 • NOVA Ungdomens hus stängt i en vecka

  2018-04-10

  Vallentuna kommuns fritidsgårdar finns till för att vara trygga miljöer för sammanhang där ungdomar kan utvecklas och växa. Idag, 4 april, bedömer fritidsförvaltningen att NOVA Ungdomens hus inte kan erbjuda detta. Därför stänger verksamheten i en vecka.

 • Barn och unga smyckar papperskorgar i Vallentuna kommun

  2018-04-09

  Välkommen på invigning! Under hösten/vintern 2017 startades ett projekt som har till syfte att öppna dörren för barn och unga att vara med i utsmyckningen av våra offentliga miljöer.

 • Installation av laddstolpar

  2018-04-06

  I mitten av april kommer laddstolpar att placeras ut på sex ställen i Vallentuna. Arbetet, som startar måndagen den 16 april 2018 och beräknas pågå i cirka fem veckor, kommer att innebära en del trafikstörningar vid grävarbetet.

 • Det här gör vi för miljön

  2018-03-23

  Kommunens klimatpåverkan är viktig alla dagar, alla timmar. På lördag är det återigen dags för Earth hour- världens största miljömanifestation. Vi låter Ann Wahlström, miljöstrateg, berätta hur kommunen arbetar för att minska klimatpåverkan.

 • Socialförvaltningen och framtiden

  2018-03-23

  DN har publicerat en kritisk artikel kring socialtjänsten i Vallentuna. Ett omfattande utvecklingsarbete pågår i syfte att skapa en socialtjänst som ligger i framkant och som ger människor i svåra situationer trygghet och stöd.

 • Trygghetsvandring 2018

  2018-03-20

  I maj kommer Vallentuna kommun tillsammans med polis och er invånare att genomföra en trygghetsvandring i syfte att skapa större trygghet och trivsamhet i kommunen.

 • Sveriges skolledarförbunds tidning, Skolledaren, uppmärksammar Vallentunas försterektorer

  2018-03-08

  Sveriges skolledarförbunds tidning, Skolledaren, har uppmärksammat Vallentuna kommuns satsning på försterektorer. Ett uppdrag som vi är först ut i landet med!

 • Kommunfullmäktige 12 mars

  2018-03-05

  På måndag den 12 mars kl. 19.15 har kommunfullmäktige möte. Bland annat behandlas ärenden om nya avgiftsnivåer för maxtaxa, beslut att stärka kommunstyrelsens roll samt den nya visionen för Vallentuna.

 • Var med och gör skillnad!

  2018-03-05

  Många barn och ungdomar är i behov av stöd från en vuxen utöver den egna familjen. Det kan variera hur ofta och vilket stöd barnet behöver. Just nu söker vi familjehem, kontakfamiljer och kontaktpersoner.

 • Aktuell snörapport

  2018-03-02

  Här informerar vi om läget med de skidspår, isar och annat som kommunen förvaltar.

 • Få kostnadsfritt stöd som ny företagare

  2018-03-01

  Har du en affärsidé som du vill förverkliga, eller har du kanske precis startat ditt företag? Då kan du bland annat få kostnadsfri rådgivning genom Täby Danderyd Vallentuna Nyföretagarcentrum.

 • Träffpunkten får en syn- och hörselinstruktör igen

  2018-02-28

  Från och med den 8 mars återinförs syn- och hörselinstruktörstjänsten i Vallentuna kommun. Servicetjänsten kommer att tillhandahållas två halvdagar per vecka och bokningar av tjänsten kommer att administreras av Träffpunkten.

 • Arbetsmarknadsavdelningen finns återigen på Fabriksvägen

  2018-02-28

  Kommunens arbetsmarknadsavdelning (AMA) har nu fått flytta tillbaka till sina tidigare lokaler på Fabriksvägen 1C i norra delen av Vallentuna centrum. Sedan deras verksamhetslokaler brann i december 2016 har de suttit på Industrivägen 4.

 • Parisa knackar på ...

  2018-02-19

  Utifrån Vallentuna kommuns fastställda riktning gör Kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna, Parisa Liljestrand, en upptäcktsresa hos företagarna för att ta reda på hur vi alla kan samverka för att bli en bättre plats att bo och leva i.

 • Översyn av skolverksamheten - effektutredning klar

  2018-02-14

  Barn- och ungdomsförvaltningen har under hösten utrett två förslag för ny organisation och påbörjade även utredning av ett tredje tilläggsförslag under januari månad. Rapporten är nu klar.

 • Vill du tjäna egna pengar i sommar?

  2018-02-13

  Nu kan du som är 16–18 år söka sommarjobb i Vallentuna kommun. För att söka sommarjobb hos oss ska du vara 16, 17 eller 18 år fyllda under perioden 18 juni–17 augusti 2018.

 • Sök bidrag för gratis lov- och sommarlovsaktiviteter 2018

  2018-02-12

  Alla barn har rätt till ett roligt lov. Barn och unga har ofta mer fritid än den äldre och tiden utanför skola och arbete spelar en viktig roll för ungas delaktighet, vägar till etablering och sociala tillit.

 • Ung på väg - ett stöd för att nå drömmar

  2018-01-29

  Är du mellan 15-29 år som skulle behöva stöd för att nå fram till din dröm? Då är du välkommen till Nova Ungdomens hus onsdag den 31 januari, kl 13.00-14.30. Där får du bland annat träffa studievägledare, Arbetsförmedlingen och Komvux.

 • Stödgrupper för barn och unga

  2018-01-25

  Nu startar våra stödgrupper som vänder sig till barn och unga med en nära anhörig som har eller har haft problem med alkohol, narkotika eller läkemedel. I gruppen får barnet träffa andra barn/tonåringar som har liknade erfarenheter för att prata.

 • Krafttag för ekonomisk uppföljning inom socialförvaltningen

  2018-01-19

  I arbetet med årsredovisningen för 2017 uppdagades ett kraftigt underskott. Den av förvaltningen redovisade prognosen på minus 6 miljoner kronor visar sig nu uppgå till minus 33 miljoner.

 • Översyn av skolverksamheten - ny skolorganisation

  2018-01-17

  Arbetet med den nya organisationen pågår. Barn- och ungdomsförvaltningen har under hösten utrett två förslag för ny skolorganisation men utreder nu även ett tredje förslag. I det förslaget finns verksamhet kvar i Karlbergsskolans lokaler.

 • Snart startar TonårsKOMET

  2018-01-17

  TonårsKOMET är ett program i föräldraskapsstöd. Vi vänder oss till dig som är förälder till barn i åldern 12-18 år. Programmet handlar om att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. Välkommen med din anmälan!

 • Nu öppnar våra träffpunkter och träfflokaler för 2018

  2018-01-16

  I slutet på 2017 påbörjades en renovering av träffpunkten på Allévägen 10. Bland annat har lokalen utrustats med ny ventilation. Nu är det dags att öppna upp portarna igen! Läs mer om verksamheten kommer att bedrivas under 2018. Välkommen!

 • Hundägare? Lär dig att upptäcka bostadsinbrott

  2018-01-15

  Är du hundägare och nyfiken på hur du kan upptäcka brott? Då är du välkommen på föreläsning tisdagen den 6 februari i Vallentuna Kulturhus om hur du kan upptäcka förberedelser samt hur du tipsar polisen.

 • Snabbare bygglovsprocess

  2018-01-12

  Under 2017 har samhällsbyggnadsförvaltningen startat ett förändringsarbete som syftar till att förenkla för både handläggare och kunder i bygglovsprocessen.

 • Bli röstmottagare 2018

  2018-01-11

  Skulle du tycka att det vore spännande att få spela en viktig roll i valet 2018? Då finns det en möjlighet för dig att anmäla ditt intresse som röstmottagare till valdagen den 9 september.

 • Var försiktig!

  2018-01-09

  Ska du åka skridskor på en sjö så uppmanar vi dig alltid till stor försiktighet. Åk aldrig ensam och skaffa dig ordentligt med kunskap först. Vi tipsar om Friluftsfrämjandet som har kurser i skridskoåkning. Du åker på egen risk så var rädd om dig!

 • Återvinn din julgran

  2018-01-05

  Söndagen den 7 januari samt söndagen den 14 januari finns det möjlighet för dig att återvinna din naturgran. Klicka här för att se tidtabellen.

 • Granndörren skapar mötesplatser

  2017-12-14

  Är du intresserad av att lära känna nya människor och samtidigt prova på aktiviteter? Anmäl ditt intresse till kommunens samarbetsprojekt med civilsamhället - Granndörren.

 • Fritidsförvaltningens julkalender

  2017-12-13

  För att underlätta väntan på julafton finns här fritidsförvaltningens julkalender. Följ med till olika platser i Vallentuna och se om Lucia kan tänka sig att skippa förrådet i förmån för allt som går att göra här i vår kommun.

 • Kommunfullmäktige 11 december

  2017-12-01

  På måndagen den 11 december kl. 19.00 hade kommunfullmäktige möte. Bland annat behandlades ärendena om skötselplan för bebyggelsenära natur, skolpeng från och med 1 januari 2018 samt delårsrapport januari – augusti 2017.

 • Vallentuna vill arbeta för en service i toppklass

  2017-11-15

  Som en av sex slutgiltiga kommuner var Vallentuna nominerad till att bli Sveriges kvalitetskommun 2017. Ett pris som bland annat fokuserar på demokratiutveckling, service och samhällsbyggande. På tisdagen delades priset ut på Kvalitetsmässan i Göteborg.

 • Skratt blandat med allvar på lyckad Näringslivsdag

  2017-11-14

  Vilken roll spelar företag för samhällsutvecklingen och varför är det så enkelt för svenskar att samarbeta med kineser? Det var några av flera frågeställningar som behandlades under Vallentunas Näringslivsdag.

 • Fem år och en miljon besökare senare

  2017-11-10

  Den 17 november 2012 öppnade Vallentuna Kulturhus och Bibliotek dörrarna till vad visionen sa skulle bli Vallentunas kunskaps-, kultur- och informationscentrum. Fem år senare och det går att konstatera att huset fyllts av liv och rörelse till maxvikt.

 • Innovativt samarbete i Vallentuna mellan E.ON och Online Group

  2017-11-09

  E.ON och Online Group har valt Vallentuna för etableringen av sitt gröna och innovativa samarbete där överskottsvärme från datahallar omvandlas till fjärrvärme.

 • Kommunfullmäktige 13 november

  2017-11-03

  På måndagen den 13 november kl 19.00 hade kommunfullmäktige möte. Bland annat behandlades ärendet om utveckling av badplatser, ärendet om ny biblioteksplan samt ärendet om grönstrukturplanen för Vallentuna.

 • Vallentunabor mest nöjda i länet

  2017-10-27

  Resultatet från Länsstyrelsens senaste medborgarundersökning visar att Vallentunaborna är mest nöjda av alla invånare i Stockholms län.

 • Med demokrati som kulturkrock – en föreläsning om utanförskap

  2017-10-26

  Årets folkbildare, Mustafa Panshiri, är polisen från Linköping som nu reser runt i Sverige och föreläser om integration och utanförskap. Målet är att öka kulturförståelsen och hur vi kan mötas över kulturgränser. Den 6 november kommer han till Vallentuna.

 • Välkommen till Näringslivsdagen

  2017-10-24

  Hur kan kommunen förbättra sitt företagsklimat? Det och mycket mer kan du som företagare eller invånare samtala kring på Vallentuna Näringslivsdag den 9 november.

 • Fritidsnämnden och föreningarna pratar jämställdhet

  2017-10-18

  I den jämställdhetskartläggning som fritidsförvaltningen håller på att ta fram syns det tydligt att arbetet med jämställdhet skulle kunna bli mycket bättre.

 • Kommunfullmäktige 16 oktober

  2017-10-09

  På måndagen den 16 oktober kl 19.00 hade kommunfullmäktige möte. Bland annat behandlades ärendet för återuppbyggnaden av Väsby kvarn samt ärendet om en investering för att säkra kapaciteten på Gustav Vasaskolan.

 • Första spadtaget för utegym i Kårsta

  2017-10-05

  På fredag sätts första spadtaget i marken i Kårsta där utegymmet snart kommer att stå klart.

 • Publikrekord på årets Höstfest

  2017-10-04

  För elfte året i rad ordnade Vallentuna kommun tillsammans med Centrumföreningen och fastighetsägarna Höstfesten på Tuna torg. Tack vare fint väder, spännande aktiviteter och en melodifestivalvinnare på plats slog vi i år rekordpublik.

 • Påminnelse om SCB:s årliga medborgarundersökning!

  2017-10-04

  Det är viktigt för oss att du som blivit utvald och fått enkäten hemskickad tar dig tid att svara på alla frågor så vi får veta hur vi kan förbättra våra verksamheter. Svaren ska vara SCB tillhanda den 27 oktober, då stänger insamlingen.

 • Nöjda elever på Vallentuna gymnasium

  2017-09-15

  Varje år genomför Storsthlm, tidigare Kommunförbundet Stockholms Län, en enkätundersökning till gymnasieelever i årskurs 2. På Vallentuna gymnasium har andelen positiva svar ökat bland samtliga frågor jämfört med 2015 och 2016.

 • Vi ses!

  2017-09-15

  Har du precis flyttat hit och vill lära känna nytt folk? Eller har du växt ifrån dina gamla vänner och vill hitta nya? Kanske bara utöka ditt kompisgäng? Nu på söndag är första tillfället för Vi ses! - en mötesplats för dig som vill träffa nya vänner.

 • Kommunfullmäktige 11 september

  2017-09-12

  På måndagen den 11 september kl 19.00 hade kommunfullmäktige möte. Bland annat behandlades handlingsplanen för integration och skötselplanen för bebyggelsenära natur.

 • Delta vår Trygghetsundersökning

  2017-09-12

  Varje år genomför Vallentuna kommun i samverkan med Polisen en Trygghetsundersökning för att få reda på vad du som invånare har för synpunkter för ett tryggare Vallentuna. Dina svar blir sedan underlag i vårt trygghetsarbete.

 • Vi är cyklist. När blir du?

  2017-09-07

  Cykeln är fantastisk som transportmedel – på så många sätt. Den passar alla åldrar, året om. Vi är cyklist heter cykelkampanjen som Vallentuna tillsammans med 19 andra kommuner i Stockholmsregionen genomför under vecka 36-39.

 • Samråd om Översiktsplan 2040

  2017-09-01

  Under perioden från den 1 september 2017 till den 30 oktober 2017 pågår samrådet för Vallentunas nya översiktsplan med sikte på år 2040. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

 • Vem blir Årets Vallentunabo?

  2017-08-31

  Finns det någon som får dig att sträcka på dig lite extra när Vallentuna kommer på tal? Någon som genom sitt engagemang har sett till att Vallentuna är en bättre plats idag än tidigare? Då kan du nominera personen till Årets Vallentunabo 2017.

 • Ökat samarbete med civilsamhället ska stärka integrationen

  2017-08-30

  Vallentuna kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för en god integration. Därför har man påbörjat en samverkansplattform för att öka samarbetet med civilsamhället.

 • Nya medel till Kulturskolan Vallentuna

  2017-08-28

  Kulturskolan Vallentuna har tilldelats 450 000 kr av Statens kulturråd för nya satsningar under läsåret 2017-2018.

 • Gustav Vasaskolan testar betyg från årskurs 4

  2017-08-25

  Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utforma, genomföra och utvärdera en försöksverksamhet som ger skolor möjlighet att sätta betyg i årskurs 4 och 5 i grundskolan. Gustav Vasaskolan är den enda kommunala grundskolan i landet som deltar.

 • Roslagsbanans Kårstalinje startar för trafik

  2017-08-17

  Från och med söndagen den 20 augusti öppnar Kårstalinjen för trafik igen. Eftersom det bara finns ett spår förbi Roslags Näsby kommer Kårstalinjen att gå med begränsad trafik norr om Täby kyrkby fram till den 9 december.

 • Biljettsläpp 17 augusti

  2017-08-10

  Torsdag 17 augusti kl. 10 släpps biljetterna till höstens alla program i Vallentuna Kulturhus och på Vallentuna Teater. Välkommen att boka!

 • Ny belysningsentreprenör

  2017-07-04

  Från om med den 1 juli 2017 är Bogfelts installationer och entreprenad AB kommunens nya belysningsentreprenör. De ansvarar för drift och underhåll av belysning på kommunala gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar.

 • I år kan ni gifta er på Höstfesten

  2017-07-03

  Är tiden inne för er att säga ja till varandra? Ta då chansen på Höstfesten lördagen 30 september när Vallentuna kommun för första gången erbjuder dropin-vigslar.

 • Lekplatsplanen antagen i kommunfullmäktige

  2017-06-29

  Planen innehåller strategier kring placering av nya lekplatser, riktlinjer för utformning, investeringskostnader samt en åtgärdsplan för de befintliga lekplatserna.

 • Misstänkt lurendrejeri: namnlistor i Vallentuna centrum

  2017-06-29

  Ett flertal anmälningar har inkommit till Polisen om personer med namninsamlingslistor för välgörenhet inriktad på dövstumma. Dessa påstår sig vara dövstumma och önskar uppgifter om namn, adress samt en donation.

 • Kommunfullmäktige 26 juni 2017

  2017-06-21

  Måndagen den 26 juni håller kommunfullmäktige ett extrainsatt sammanträde. Du kan delta vid mötet på plats i Kulturrummet i Kulturhuset eller följa det via vår webbsändning.

 • Ny kommunplan för 2018-2020

  2017-06-20

  Kommunfullmäktige har fattat beslut om Vallentunas kommunplan för 2018. I den fastställs de ekonomiska ramarna för de kommunala verksamheterna samt de mål som Vallentuna kommun ska arbeta mot.

 • Kommunfullmäktige 19 juni

  2017-06-20

  Den 19 juni hade kommunfullmäktige möte. Bland annat diskuterades bostadsbyggnadsprognosen för året och lekplatsplanen som ska ge fler lekplatser i kommunen. Här kan du se webbsändningen från mötet.

 • Fira midsommar i Vallentuna

  2017-06-19

  Det anordnas midsommarfirande på flera platser i Vallentuna. På sidan Upplev Vallentuna, www.upplevvallentuna.se, har vi samlat information var du kan fira någonstans.

 • Sommar för alla!

  2017-06-02

  I sommar har alla barn i Vallentuna möjlighet att delta i roliga aktiviteter, helt oavsett förutsättningar. Under sommaren erbjuds kostnadsfria aktiviteter som riktar sig till alla barn i vår kommun.

 • Första spadtaget för Molnbydepån

  2017-05-30

  Flera års planering har övergått till verkstad. Det första spadtaget för Roslagsbanans depå i Molnby har tagits, som från och med 2020 ska underhålla järnvägens senaste investering.

 • Vallentuna rör sig mot ett bättre företagsklimat

  2017-05-24

  Det ska vara enkelt, lättillgängligt och serviceinriktat. Näringslivet ska inte ens märka att kommunen finns. Det är ambitionen sedan hösten 2016 då Vallentuna aktivt började med sitt förändringsarbete för ett förbättrat företagsklimat.

 • Prins Daniel har besökt Bällstabergsskolan

  2017-05-22

  I fredags, 19 maj, besökte Prins Daniel Bällstabergsskolan för att få en inblick i deras arbete med fysisk aktivitet och rörelse i skolan.

 • Ny 5G-teknik - trygghet för äldre i framtiden

  2017-05-19

  Under 2018 blir Stockholm först i världen med 5G - den femte generationens mobilnät. Nu ska Vallentunabor testa ny teknik för att bygga framtida skyddsnät inom äldreomsorgen.

 • Entreprenörer ska få bredda sin kompetens

  2017-05-19

  Det är i dialogen mellan politiken och näringslivet som utveckling kan ske. Det menar kommunstyrelseordförande Parisa Liljestrand (M), som på tisdagen lanserade kommunens nya satsning – Vallentuna Entreprenörsakademi.

 • Vallentuna nominerad till Sveriges kvalitetskommun

  2017-05-15

  Det finns sex finalister kvar inför utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2017, och bland dem finns Vallentuna med.

 • Succé för Light My Future

  2017-05-12

  Vallentuna Teater var fullsatt när föreställningen med nyanlända elever visades för skolklasser och inbjudna gäster från kulturrådet och kulturdepartementet.

 • Din krisberedskap

  2017-05-08

  Nu startar "Krisberedskapsveckan" då hela Sverige fokuserar på hur man kan förbereda sig för att ordna vatten, värme, mat och kommunikation så att man klarar sig i minst 72 timmar. Här finns tips om vad du bör ha hemma för att vara förberedd.

 • Kommunfullmäktige 8 maj

  2017-05-02

  Den 8 maj hade kommunfullmäktige möte. Här kan du se webbsändningen från mötet.

 • SL köper 22 nya fordon till Roslagsbanan

  2017-04-26

  Nytt avtal mellan Stadler och SL är påskrivet vilket innebär förutsättningar för ytterligare ökad turtäthet i framtiden.

 • Vallentuna satsar på ett gott företagsklimat

  2017-04-25

  Service och tillgänglighet är avgörande faktorer för att företag ska etablera sig och växa i Vallentuna. Därför pågår det ett arbete inom flera områden som ska underlätta vardagen för kommunens företagare. Det ska vara enkelt att driva företag.

 • Avtal undertecknat för Roslagsbanans förlängning till city

  2017-04-21

  Idag undertecknades den så kallade Sverigeförhandlingen, därmed har ett viktigt steg tagits mot Roslagsbanans förlängning till city.

 • Vallentuna Stenugnsbageri får utmärkelse

  2017-04-21

  Nu är det konstaterat. Minst ett av Sveriges bästa caféer finns i Vallentuna. I veckan lanserade White Guide årets cafélista där Vallentuna Stenugnsbageri har fått en placering.

 • Sök bidrag för sommarlovsaktiviteter 2017

  2017-04-17

  För att möjliggöra för alla barns rätt till en rolig sommar kan du nu ansöka om bidrag för sommarlovsaktiviteter 2017 riktade mot barn i åldern 6-15 år.

 • Light My Future skildrar nyanländas perspektiv

  2017-04-12

  Som en del av projektet Skapande skola kommer en föreställning av och med nyanlända elever snart att spelas upp på Vallentuna Teater. Genom dikter, sång och dans vill de berätta om sina erfarenheter för Vallentunas skolelever, med start 10 maj.

 • Tyst minut måndagen den 10 april klockan 12.00

  2017-04-09

  Regeringen utlyser en nationell tyst minut som kommer att hållas på måndag 10 april klockan 12.00. Vallentuna kommun bjuder in allmänheten att delta vid en gemensam tyst minut för att hedra offren i attacken i Stockholm.

 • Vallentuna flaggar halv stång

  2017-04-08

  För att visa stöd till drabbade och anhöriga med anledning av gårdagens händelse på Drottninggatan i centrala Stockholm, har Vallentuna kommun valt att idag flagga på halv stång.

 • Polisen häver uppmaningen

  2017-04-08

  Polisens tidigare uppmaning att inte vistas i city är nu hävd. Kollektivtrafiken fungerar i princip, T-centralen och Hötorget trafikeras.

 • Samtalsstöd med anledning av händelsen i Stockholm

  2017-04-07

  För dig som behöver samtalsstöd finns det i Vallentuna kommun en beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande.

 • Sverigeförhandlingen: Seger för Vallentuna

  2017-03-30

  Idag, 30 mars, presenterade den så kallade Sverigeförhandlingen en överenskommelse som innebär att man är överens om några viktiga infrastruktursatsningar, varav Roslagsbanans förlängning till city är den viktigaste för Vallentuna.

 • Angående Förskolebrevet

  2017-03-27

  Det har i sociala medier och media förts diskussioner gällande Vallentuna kommuns förhållningssätt till det så kallade Förskolebrevet. Förskolebrevet kommer från Treskablinoll AB som arbetar för barns rätt till en trygg barndom utan sexuella övergrepp.

 • Börja sortera matavfall!

  2017-03-27

  Genom att källsortera ditt matavfall gör du en insats för miljön och får dessutom sänkt avgift för din sophämtning. Det är enkelt att komma igång och du får allt du behöver direkt hem till dörren. Du beställer enkelt via vårt webbformulär. Lycka till!

 • Lokala mjölkbönder får kungligt pris

  2017-03-24

  Björn och Susanne Anderson har förstått hur man levererar mjölk i toppklass. På måndag tar de emot LRF mjölks guldmedalj för sitt arbete av kungen.

 • Nu satsar vi på försterektoer i grundskolan

  2017-03-20

  Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 14 mars 2017 att starta funktionen försterektor samt anta riktlinjer för uppdragen. Uppdragen ska vara riktade till både fristående huvudmän inom Vallentuna kommun och till våra kommunala skolor.

 • Johanna är en internationell talang

  2017-03-17

  Från forskarvärlden i Kina till entreprenörskap i Sverige. Nu uppmärksammas Johanna Guo som en internationell talang genom sin tofutillverkning i Vallentuna.

 • NOVA Ungdomens hus är öppet

  2017-03-15

  Idag den 15 mars öppnar NOVA Ungdomens hus igen efter att ha varit stängt i en och en halv vecka. NOVA Ungdomens hus ska vara en trygg plats och under veckan som gått har arbete pågått för att säkerställa att detta uppfylls.

 • Beslut om ny riktning för Vallentuna

  2017-03-15

  Innovation, teknikutveckling, infrastruktur och bostäder. Det är några prioriterade områden i Vallentunas nya riktning.

 • Första spadtaget Hagaskolan

  2017-03-07

  Idag, 7 mars, togs det första spadtaget inför bygget av nya Hagaskolan. Vid ceremonin deltog barn från två förskolor i närområdet samt representanter från kommunen och JM Entreprenad AB.

 • Kommunfullmäktige 13 mars

  2017-03-06

  Den 13 mars hade kommunfullmäktige möte. Här kan du se webbsändningen från mötet.

 • Se filmen om allas rätt till berättelser

  2017-03-01

  Här kan du se en film där Hanna Hellsten, bibliotekarie i Vallentuna, berättar om bibliotekets olika medier som lättlästa böcker, böcker med stor stil, ljudböcker och talböcker. Filmen är delvis inspelad i biblioteket i Vallentuna Kulturhus.

 • Konsten att våga misslyckas

  2017-02-17

  För att lyckas som företagare är det viktigt att våga sticka ut. Det menar lokala entreprenörer som har nått framgång med sina idéer.

 • Köp biljetter till vårens program!

  2017-02-10

  På vår upplevelsewebb Upplev Vallentuna kan du köpa biljetter till vårens program i kulturhuset och Vallentuna Teater. Bland annat gästar Babben Larsson, och gruppen Second Edition, teatern den 5 mars.

 • Kommunfullmäktige 13 februari

  2017-02-07

  Den 13 februari hade kommunfullmäktige sitt första sammanträde för året, här kan du se mötets webbsändning

 • Parisa lärde sig blomstrande teknik

  2017-02-07

  På måndagen fick kommunstyrelsens ordförande, Parisa Liljestrand (M), och Magnus Isberg, kommunens näringslivsutvecklare, lära sig att binda blombuketter av årets gesällpristagare, Emma Aronsson.

 • Åtgärder vid förskolan Smultronet

  2017-02-06

  Kommunen har idag, måndag, tagit beslut om åtgärder med anledning av trafikolyckan i lördags.

 • Åtgärder för att förbättra ersättningstrafiken

  2017-02-01

  Vallentunas kommundirektör Victor Kilén träffade förra veckan, tillsammans med ledningen i Täby och Österåkers kommuner, Landstingets trafikförvaltning och Arriva för att diskutera ersättningstrafiken.

 • Polisinsats i Vallentuna

  2017-02-01

  Under onsdagen, 1 februari, pågick det en polisinsats i Vallentuna då en person via sociala medier uttalat hot mot Vallentunaungdomar. Personen som framfört hot är omhändertagen av polisen.

 • Vallentuna tar fighten för Roslagsbanans förlänging

  2017-01-25

  Idag samlades ledande företrädare för länets kommuner på Länsstyrelsen för att diskutera och prioritera nödvändiga satsningar. Målet är att tillsammans enas om en ny långsiktig plan för regional infrastruktur. Här kan du se en film om satsningarna.

 • Välkommen till SchoolSoft!

  2017-01-18

  Nu inför vi systemet SchoolSoft i våra kommunala skolverksamheter, från förskola till gymnasium.

 • SL:s ersättningstrafik måste förbättras

  2017-01-11

  I lördags 7 januari inleddes avstängningen av Roslagsbanans Kårstalinje för att bygga dubbelspår hela vägen från Stockholms östra till Täby kyrkby. Under avstängningsperioden måste SL se till att ersättningstrafiken fungerar.

 • Roslagsbanan avstängd från 7 januari

  2017-01-09

  Mellan den 7 januari och 20 augusti 2017 genomförs arbeten på Roslagsbanans kårstalinje, som går genom Vallentuna kommun. Under perioden ersätts tågtrafiken med bussar.

 • Väsbygårdens äldreboende

  2017-01-04

  De senaste dagarna har Väsbygårdens äldreboende diskuterats och varit i fokus i media.

 • Våren på Vallentuna Teater

  2017-01-04

  Bio, konserter – och direktsänd teater från Metropolitan i New York. På Upplev Vallentuna kan du läsa mer om vårens program på Vallentuna Teater.

 • Vinnare av markanvisningstävling för stadsdelen Kristineberg i Vallentuna

  2016-12-15

  Intresset för att bidra till framtidens Vallentuna är stort. I markanvisningstävlingen för Kristineberg etapp ett kom det totalt in 170 anbud från företag som vill vara med och utveckla vår kommun.

 • Genom projektet Trygg Hemgång, som startar under 2017, vänder vi oss till dig som legat på sjukhus och vill ha lite stöd i samband med hemkomst.

  2016-12-14

  Genom projektet Trygg Hemgång, som startar under 2017, vänder vi oss till dig som legat på sjukhus och vill ha lite stöd i samband med hemkomst.

 • Kommunfullmäktige 12 december

  2016-12-12

  Måndagen 12 december hade kommunfullmäktige sitt sista möte för året. Här kan du vår webbsändning av mötet.

 • Kommunen och polisen arbetar tillsammans för ett tryggare Vallentuna

  2016-12-12

  Tillsammans med polisen stärker vi arbetet för ökad trygghet i Vallentuna kommun. En samarbetsplan finns klar, som innehåller flera konkreta aktiviteter för ett tryggare Vallentuna.

 • Brand i verksamhetslokal

  2016-12-10

  Tidigt imorse brann det i arbetsmarknadsavdelningens verksamhetslokaler på Fabriksvägen i Vallentuna centrum. Storstockholms brandförsvar var snabbt på plats och släckte branden utan någon fara för intilliggande byggnader. Ingen person har skadats.

 • Frukostsatsning och större andel ekologiska livsmedel

  2016-12-09

  Under våren satsar vi på frukost i årskurs 6-9 och gymnasiet samt utökar andelen ekologiska livsmedel.

 • Arbetsmarknad: Vallentuna kommun står rustade!

  2016-12-09

  Den 6 december släppte Tillväxtverket sin rapport över hur sårbara Sveriges kommuner är när det kommer till företagsamhet och arbetsmarknad. Vallentuna får bäst resultat – vilket innebär att vi är minst sårbara av alla kommuner.

 • Vill du bli kontaktperson?

  2016-12-08

  Vi söker män i åldern 18-35 år som vill bli kontaktperson till barn och ungdomar i olika åldrar.

 • Nyanlända elever deltar i konstprojekt i Vallentuna

  2016-11-29

  My Light Future är ett konstprojekt av Aleksandra Stratimirović i samarbete med Skapande skola i Vallentuna och nyanlända elever.

 • Kraftsamling kring Arlandaregionen och Vallentuna

  2016-11-28

  Den 25 november samlades ett antal politiska företrädare, näringslivet och opinionsbildare på Arlanda. Vallentuna kommun bjöd, tillsammans med nio andra kommuner, in till seminarium på temat "Arlandaregionen – Navet i Skandinavien".

 • Vi delar ut halkskydd

  2016-11-24

  Nu delar vi ut ytterligare 50 halkskydd till personer över 65 år. Halkskydden går att hämta på Träffpunkt Kårsta med start 24 november.

 • Vallentuna kommun överklagar tingsrättens dom

  2016-11-23

  I april 2015 avskedades den dåvarande rektorn på Bällstabergsskolan. Tingsrätten slog den 11 november i år fast att det inte fanns giltiga grunder för avsked – en dom som Vallentuna kommun nu har beslutat att överklaga.

 • Inspiration till integration

  2016-11-22

  Tillsammans med ett 20-tal verksamheter, sociala nätverk, språkcaféer och sportaktiviteter bjöd Vallentuna kommun den 19 november in till en heldag under parollen Inspiration till integration.

 • Kommunfullmäktige 21 november

  2016-11-17

  Den 21 november sammanträdde kommunfullmäktige i kulturhuset. Här kan du se webbsändningen från mötet.

 • Vikingatida silverskatt funnen i Vallentuna!

  2016-11-16

  En stor samling silvermynt har hittats vid utgrävningarna i Molnby, inför SL:s bygge av en depå vid Roslagsbanan.

 • Dom från tingsrätten

  2016-11-11

  Idag, 11 november, kom tingsrättens dom i målet mellan Vallentuna kommun och den rektor på Bällstabergsskolan som avskedades i april 2015. Tingsrätten bedömer att kommunen gjorde fel som avskedade rektorn.

 • Upprustningen av Roslagsbanan fortsätter under 2017

  2016-11-01

  Satsningen på Roslagsbanan innebär att SL från år 2021 kan erbjuda tätare trafik, bättre tillgänglighet och punktlighet samt ökad säkerhet. Kårsta-linjen är avstängd från början av januari till slutet av augusti 2017. Tågtrafiken ersätts med bussar.

 • Brand på paviljong i Brottby

  2016-10-31

  På kvällen den 30 oktober brann det på fasaden till en av de paviljonger i Brottby som ska bli boende för nyanlända. Räddningstjänsten var snabbt på plats, och ingen person fanns i byggnaden eller kom till skada.

 • Har du frågor om bygglov?

  2016-10-31

  Kommunens bygglovsavdelning håller öppet hus en gång i månaden under hösten 2016. Nästa gång är torsdag 3 november kl. 13.00-16.30. Välkommen!

 • Nu erbjuder vi nattillsyn via kamera

  2016-10-27

  Vallentuna kommun erbjuder från och med den 20 oktober 2016 tillsyn på natten via kamera. Metoden är ett alternativ till fysiska hembesök - och har testats i ett pilotprojekt det senaste året med goda resultat.

 • Prao på Stenugnsbageriet

  2016-10-26

  Den 26 oktober praoade Parisa Liljestrand, kommunalråd, och Magnus Isberg, näringslivsutvecklare, på Stenugnsbageriet i Vallentuna centrum - som ett led i vår strävan att vara en företagarvänlig kommun.

 • Kommunfullmäktige 24 oktober 2016

  2016-10-21

  Den 24 oktober, klockan 19.00, sammanträdde kommunfullmäktige. Bland annat behandlades uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen - och en miljöplan antogs. Se gärna vår webbsändning från mötet!

 • Förenkla - helt enkelt

  2016-10-19

  Ett Vallentuna där företag kan startas, växa och utvecklas. Det är målet för utbildningen Förenkla – helt enkelt som tjänstemän från olika förvaltningar inom kommunen har deltagit i den 19 oktober.

 • Nu kommer lärarlönelyftet

  2016-10-19

  Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet med satsningen är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

 • Personalutbildning

  2016-10-18

  Den 19 och 24 oktober deltar många av kommunens tjänstemän i projektet "Förenkla – helt enkelt". Personal vid de centrala förvaltningskontoren samt chefer i verksamheterna kan därför vara svåra att nå via telefon under dessa datum.

 • Vallentuna värd för seminarium om trygghet

  2016-10-13

  Torsdagen den 13 oktober arrangerade kommunförbundet i Stockholms Län konferensen Mötesplats Storsthlm. Som en del av konferensen var Vallentuna kommun värd för ett seminarium på temat trygghet i kommuner.

 • Upplev Vallentuna!

  2016-10-12

  Jazz, spökvandring, höstlovsaktiviteter i kulturhuset, fika i höstmyset – och mycket mer. På vår upplevelsewebb får du inspiration på hur du kan uppleva Vallentuna!

 • Gratis föreläsning om maten och klimatet

  2016-10-12

  Välkommen på en spännande temakväll i Vallentuna kulturhus, med fokus på mat och klimat! Den 20 oktober kan du lyssna på när kunniga och inspirerande föreläsare berättar om hur vi genom maten kan ändra vår klimatpåverkan. Anmäl dig senast den 13 oktober.

 • Vallentuna får bättre resultat i årets skolranking

  2016-10-04

  I Lärarförbundets granskning Bästa skolkommun 2016 hamnar Vallentuna på plats 152 i år mot placering 179 förra året. Totalt jämförs landets 290 kommuner.

 • Samarbetet mellan Vallentuna kommun och polisen är igång

  2016-09-29

  Från och med 29 september finns polisen på plats i kulturhuset två timmar varje vecka. I samband med invigningen lämnade Parisa Liljestrand, kommunalråd, över ett öppet brev till polisen med önskan om ännu tätare samverkan.

 • Polisen tar plats i kulturhuset

  2016-09-27

  Varje torsdag, mellan klockan 13 och 15, finns polisen på plats i kulturhuset för att träffa Vallentunas invånare. Vi inviger samarbetet nu på torsdag, 29 september, klockan 13.00. Välkommen!

 • Vittra Vallentunas kvalitetsarbete

  2016-09-16

  Tidigare i år fick Vittra Vallentuna SIQ:s (Institutet för Kvalitetsutveckling) kvalitetsutmärkelse Bättre Skola. Den 15 september höll Vittra Vallentuna Öppet Hus där både de och SIQ berättade om sitt kvalitetsarbete.

 • Klart för nya bostäder i centrala Vallentuna

  2016-09-14

  Vallentuna kommun tilldelar Bällstaudde Bostadsutveckling AB en markanvisning för ca 100 bostäder i ett attraktivt centralt läge vid Gärdesvägen i Vallentuna tätort. Projektet är en viktig del i utvecklingen av centrala Vallentuna.

 • Vandring för företagsklimatet

  2016-09-09

  Ett 40-tal företagare, politiker och tjänstemän träffades i onsdags för att promenera och diskutera företagsklimatet i kommunen.

 • Kommunfullmäktige 12 september, 19.00

  2016-09-08

  På kommunfullmäktige 12 september antogs ett nytt handlingsprogram för integration. Det beslutades även om två ny utskott i barn- och ungdomsnämnden: Ett förskoleutskott och ett individutskott.

 • Brand på Fornminnesvägen 16

  2016-09-07

  Onsdagen den 7/9, på morgonen, brann det i ett flerfamiljshus på fornminnesvägen 16 i Vallentuna centrum.

 • Kommunens verksamheter samlade på en plats, för tionde året i rad!

  2016-09-06

  Lördagen den 24 september har Vallentuna kommun traditionsenligt öppet hus som en del av den stora Höstfesten i centrum. Vi välkomnar invånare och besökare att möta en mängd av våra olika verksamheter.

 • Stödgrupper för barn och tonåringar

  2016-09-05

  Blir det jobbigt hemma när någon dricker? Nu startar vi stödgrupper för barn 7-12 år och ungdomar 13-17 år som växer upp i en familj där någon av familjemedlemmarna dricker för mycket alkohol.

 • Förenkla - helt enkelt, för ett bättre företagsklimat i Vallentuna

  2016-09-02

  Ledande politiker och tjänstemän i Vallentuna kommun samlades den 2 september för att påbörja projektet ”Förenkla – helt enkelt”. Arbetet ska bidra till att Vallentuna blir en av Sveriges företagsvänligaste kommuner.

 • Vandring för ett bättre företagsklimat

  2016-08-25

  Den 7 september bjuder vi tillsammans med Svenskt Näringsliv in företagare för att promenera och diskutera företagsklimatsfrågor tillsammans med ledande politiker i Vallentuna.

 • Skolstart!

  2016-08-17

  Imorgon den 18 augusti är det dags för skolstart för alla elever i våra kommunala grundskolor.

 • Sommar i Vallentuna

  2016-07-12

  På upplevvallentuna.se hittar du allt du behöver för en härlig sommar i Vallentuna!

 • Bekämpning av jätteloka

  2016-07-07

  Just nu bekämpar vi jättelokor på flera ställen i kommunen. Jättelokan är en växt som är giftig och kan orsaka hudirritation och skador som liknar brännskador.

 • Möten mellan nya och gamla invånare ska förbättra integrationen i Vallentuna

  2016-07-01

  Möten mellan människor av olika bakgrund kan motverka fördomar och invandrarfientlighet. Därför startar nu Vallentuna kommun projeketet Flyktingvän.

 • Regionutveckling och Arlanda i fokus under Almedalsveckan

  2016-06-28

  Vallentuna kommun är medarrangör på två seminarier under Almedalsveckan. Det ena är ett samarrangemang med Arlandaregionen och det andra med Stockholm Nordost. Foto: Region Gotland

 • Chanette Andersson, ny utvecklings- och näringslivschef

  2016-06-28

  Möt Chanette Andersson, ny utvecklings- och näringslivchef, som har ett bra företagsklimat högt upp på agendan.

 • Hur arbetar vi för ett bättre företagsklimat?

  2016-06-28

  Vallentuna ska vara en attraktiv kommun att starta och utveckla sitt företag i. Det står i vår nya kommunplan som antogs i juni. Men vad har vi gjort under våren för att det också ska bli verklighet?

 • Länsstyrelsen avslår överklaganden för bostadspaviljonger i Ekskogen och Brottby

  2016-06-20

  De nya besluten innebär att Länsstyrelsen inte river upp Vallentuna kommuns tillfälliga bygglov för fastigheterna Mälsta 1:12 och Brottby 4:1.

 • Eldningsförbudet upphävt

  2016-06-17

  Det eldningsförbud vi rapporterade om den 7 juni har nu upphört, men kom ihåg att vara fortsatt försiktiga!

 • Ny socialchef i Vallentuna kommun

  2016-06-15

  Den 15 september tillträder Mojgan Alimadad som ny socialchef i Vallentuna kommun.

 • Kommunfullmäktige 13 juni

  2016-06-14

  Den 13 juni genomfördes sista kommunfullmäktige innan sommaren. Här berättar vi om några av besluten som togs på möten. Vill du se mötet i sin helhet finns här också länk till webbsändningen.

 • Ny kommunplan för 2017-2019

  2016-06-14

  Den 13 juni beslutade kommunfullmäktige om en ny kommunplan för åren 2017-2019. Planen innehåller fem nya strategiska inriktningar som ska hjälpa oss att uppnå våra kommunmål.

 • Funderar du på att starta företag?

  2016-06-08

  Genom kommunens samarbete med Nyföretagarcentrums servicekontor i Vallentuna eller Täby får du gratis rådgivning!

 • Stort intresse för växande Vallentuna

  2016-06-07

  Måndag den 30 maj anordnade Vallentuna kommun ett seminarium om kommande planering och markanvisning. Evenemanget var både uppskattat och välbesökt.

 • Eldning förbjuden

  2016-06-07

  Just nu är det förbjudet att elda inom Storstockholms brandförsvars område, där bland annat Vallentuna ingår. Förbudet omfattar all eldning utomhus och brandförsvaret manar till stor försiktighet.

 • Plats vid Orkesta IP prövas som tillfällig plats för boende för nyanlända

  2016-06-02

  Den 20 juni hanterar Vallentunas kommunstyrelse förslag till beslut att pröva förutsättningar för placering av ett tillfälligt boende för nyanlända vid Orkesta IP i Lindholmen.

 • Åby gärde prövas som tillfällig plats för boende för nyanlända

  2016-06-01

  Kommunstyrelsen beslutade vid ett möte den 30 maj att pröva förutsättningarna för ett tillfälligt boende vid Åby gärde.

 • Fler tillfällen att träffa polisen i Vallentuna centrum

  2016-06-01

  Nu ökar Polisen sin närvaro i Vallentuna centrum! Med start i höst kommer de finnas på plats i kommunens lokaler varje vecka - för att enklare kunna träffa vallentunabor.

 • Ny kommunikationschef

  2016-05-31

  Henrik Kelfve blir Vallentuna kommuns nya kommunikationschef. Han kommer senast från bolaget Swedavia där han de senaste fem åren arbetat som samhällskommunikationschef.

 • Årets företagare – Per Anders Dagborn, Gym och Sim Vallentuna AB

  2016-05-30

  Vallentuna kommun och Företagarna Vallentuna har utsett Gym och Sim Vallentuna AB till årets företagare i Vallentuna 2016.

 • Kvarnbadet öppnar 27 maj

  2016-05-27

  Fredag 27 maj öppnar Kvarnbadet för säsongen! Kvarnbadet ligger vid Vallentunasjöns norra ände och består av en tempererad 50-metersbassäng, en 17,5-metersbassäng och en plaskdamm för de allra minsta.

 • Har du en bostad att hyra ut?

  2016-05-25

  Kommunen har behov av att hyra bostäder för de nyanlända flyktingar som kommer till oss i Vallentuna och behöver bostad. Har du en bostad att hyra ut?

 • Samråd för väg 268

  2016-05-23

  Trafikverket utreder bättre förbindelser mellan Upplands Väsby och Vallentuna, antingen genom att bygga en ny väg eller att förbättra befintlig väg 268. Med anledning av detta hålls ett samrådsmöte i Vallentuna den 1 juni. Välkommen med dina synpunkter!

 • Vallentuna får utmärkelse av LinkedIn

  2016-05-19

  Vallentuna kommun tilldelas utmärkelse som bäst i kommunsverige på strategisk kompetensförsörjning av det profesionella sociala nätverket LinkedIn.

 • Varning för oseriösa hantverkare

  2016-05-17

  Oseriösa hantverkare som bland annat erbjuder tjänster som stensättning och asfaltering av garageuppfarter är ett återkommande problem i kommunen under sommarhalvåret.

 • Vi klättrar på ranking över Sveriges bästa kommuner

  2016-05-13

  Den 12 maj presenterade tidningen Fokus sin ranking över Sveriges bästa kommuner att bo i. Och det är glädjande nyheter för Vallentuna: Vi placerar oss på plats 33 och avancerar 16 placeringar sedan förra året.

 • Vallentunas kommunstyrelseordförande en av framtidens kvinnliga ledare

  2016-05-12

  Parisa Liljestrand har uppmärksammats i utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare, där hon rankas som nummer två bland 75 unga kvinnliga chefer och som den enda kommunala företrädaren.

 • Vallentuna kommuns miljöstipendiater

  2016-05-10

  På kommunfullmäktige 9 maj delades Vallentuna kommuns miljöstipendium ut, för insatser under 2015. Vi säger grattis till Röda Korsets secondhandbutik Kupan i Vallentuna centrum samt till Jan Lundgren, Vallentuna!

 • Kommunfullmäktige 9 maj 2016

  2016-05-03

  Måndagen 9 maj sammanträder kommunfullmäktige i kulturhuset. På agendan står bland annat utdelning av Vallentuna kommuns miljöstipendium.

 • Webbsändningen om Ekebyvägens paviljonger

  2016-04-28

  Det var cirka 420 personer som följde webbsändningen live den 25 april. Nu finns det möjlighet för dig som inte såg sändningen live att se den i efterhand.

 • Trädgårdsavfall och ris

  2016-04-26

  Här kommer några viktiga "kom ihåg"-tips för dig som ska göra vårfint i trädgården. Till exempel får du bara elda trädgårdsavfall mellan 30 april - 3 maj samt 1 oktober - 5 oktober.

 • Förtydligande om informationsmöten om paviljonger

  2016-04-25

  Ikväll måndagen den 25 april webbsänds ett möte om paviljongerna på Ekebyvägen. Innan det webbsända mötet hålls ett möte för de inbjudna som bor närmast.

 • Nu öppnar vi vår webbplattform Upplev Vallentuna

  2016-04-15

  Från och med 15 april öppnar vi vår nya upplevelsewebb Upplev Vallentuna (www.upplevvallentuna.se) - där du kan hitta evenemang, besöksmål och upplevelsetips från hela vår kommun! Samtidigt gör vi vissa ändringar på den här webbsidan, vallentuna.se.

 • Markarbeten vid Ekebyvägen

  2016-04-12

  Från onsdag den 13 april påbörjas arbetet med att förbereda för bygget av paviljonger vid Ekebyvägen.

 • Gula linjen läggs ned

  2016-04-12

  Skolbussen Gula linjen läggs ned efter vårterminens slut. Bussen har gått sträckan Älgeby/Karby/Bällstaberg.

 • Viktig och givande dialog med företagare

  2016-04-08

  Ett gott företagsklimat är avgörande för Vallentunas framtid. Nu gör kommunen en nystart och inleder en dialog med företagarna om samarbetet ska bli bättre.

 • Nu inför vi tjänsten Tryggt och snyggt

  2016-04-08

  Vallentuna ska vara en trevlig och trygg kommun att bo och vistas i. Därför inför vi Tryggt och snyggt med en app och webbtjänst för felanmälan av utemiljöer.

 • Vallentuna i topp på lista över företagsamhet

  2016-04-06

  Vallentuna är en av Sveriges mest företagsamma kommuner, enligt Svenskt Näringsliv.

 • Greta Persons stiftelse söker stipendiater

  2016-04-05

  Greta Persons stiftelse utlyser stipendier för musikstuderande under 26 år och sångstuderande under 30 år från Vallentuna.

 • Två nya förvaltningschefer

  2016-03-23

  Anna Holm är ny samhällsbyggnadschef och Henrik Lennermark är ny utbildningschef i Vallentuna kommun.

 • Angående attentatet i Bryssel 22 mars

  2016-03-22

  Med anledning av händelserna i Bryssel 22 mars vill vi informera om att klassen från Vallentuna gymnasium som besökt Bryssel är välbehållna och är nu tillbaka i Sverige.

 • Tyck till om tryggheten i Vallentuna

  2016-03-22

  Alla som bor, arbetar, studerar och besöker kommunen är välkomna att svara på vår trygghetsundersökning.

 • Vallentuna släcker ner

  2016-03-16

  På lördag, 19 mars, är det dags för Earth hour - och självklart är på vi Vallentuna kommun med!

 • Paviljonger planeras vid Ekebyvägen

  2016-03-15

  För att kunna ta emot det antal flyktingar som Vallentuna kommun har blivit anvisad så planeras två paviljonger med 12 rum i varje för ensamkommande flyktingbarn.

 • Sommarjobb för ungdomar

  2016-03-10

  Nu kan du som är 16-18 år söka sommarjobb i Vallentuna kommun.

 • Viktig granskning av familjehemskonsulter

  2016-03-04

  Kommunen har granskat ett flertal familjehemskonsulter och några har visat sig vara olämpliga för kommunen att anlita.

 • Lovskola åk 6-9 och gymnasiet

  2016-02-29

  Vallentuna kommun ordnar gemensam lovskola under påsk- och sommarlovet för elever som behöver extra stöd för att klara av sina studier.

 • Sjövärmeledningen är lagad

  2016-02-23

  Reparationen av sjövärmeledningen i Vallentunasjön blev klar i torsdags den 18 februari. Nu återstår att se om isen hinner lägga sig innan våren kommer!

 • Bygglov för paviljonger i Brottby och Ekskogen

  2016-02-19

  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om att ge bygglov till de planerade paviljongerna för flyktingboenden i Ekskogen och Brottby.

 • Blir det jobbigt hemma när någon dricker?

  2016-02-17

  Nu startar kommunen stödgrupper för barn och ungdomar i familjer där någon av familjemedlemmarna dricker för mycket alkohol eller tar andra droger.

 • Bråk på boende för ensamkommande flyktingbarn

  2016-02-15

  Kvällen den 15 februari uppstod ett bråk på ett boende för ensamkommande flyktingbarn på Stångberga, i Vallentuna kommun.

 • Kommunfullmäktige den 15 februari

  2016-02-11

  Måndagen den 15 februari sammanträdde kommunfullmäktige i Kulturhuset, en av frågorna på dagordningen var nya maxtaxor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

 • Planerade paviljonger i Vallentuna tätort

  2016-02-11

  Just nu planeras flera paviljonger för nyanlända och ensamkommande barn i Vallentuna tätort. Paviljongerna byggs för att göra det möjligt att ta emot det antal flyktingar som kommunen blir anvisade.

 • Kan ditt företag erbjuda sommarjobb till ungdomar?

  2016-02-05

  För att uppmuntra företag att anställa ungdomar som är anvisade av kommunen står kommunen för halva lönekostnaden.

 • Planerade paviljonger i Vallentuna centrum, Ekskogen och Brottby

  2016-01-27

  Vallentuna kommun planerar att bygga flera paviljonger för nyanlända och ensamkommande barn, för att göra det möjligt att ta emot det antal flyktingar som kommunen blir anvisade.

 • Boende erbjuder ensamkommande ungdomar en väg in i samhället

  2016-01-21

  I februari öppnar ett stöd- och träningsboende i Vallentuna. Det är ungdomar som varit ett tag i Sverige och som är på väg ut i studier och arbetsliv som ska bo där. Boendet drivs av företaget AB Vårljus.

 • Kommunfullmäktige den 18 januari 2016

  2016-01-15

  Måndagen den 18 januari sammanträdde kommunfullmäktige. En av frågorna på dagordningen var upprustning av Vallentuna IP.

 • Felsökning av svag is på Vallentunasjön

  2016-01-11

  Det finns ett område på Vallentunasjön där isen inte har lagt sig. En felsökning har genomförts och resultatet visar att det finns läckage i en sjövärmeledning. EON ska åtgärda detta i vecka 5.

 • Isläget på Vallentunasjön

  2016-01-08

  Det har gått en råk rakt över sjön från Gustavs udde. Torsdag 7/1 var det öppet vatten där. Istjockleken är fortfarande väldigt varierande, och på flera ställen obefintlig. Plogning av isen kommer att ske när det är en kärnis på minst 15 cm.

 • Nominera en kandidat till miljöstipendium!

  2015-12-28

  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utlyser Miljöstipendium 2015. Nominera en kandidat senast den 15 februari.

 • Det beslöts i fullmäktige den 14 december

  2015-12-22

  På kommunfullmäktiges senaste möte beslöts bland annat att kommunen ska köpa in fler bostäder, göra investeringar i Kårsta skolans lokaler, dessutom delades fritidsnämndens jubileumsgåva ut.

 • Utredning klar om nytt kommunhus i Vallentuna

  2015-12-21

  Kommunstyrelsens arbetsutskott gav tidigare i år kommundirektören i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att bygga ett nytt kommunhus. Nu är utredningen genomförd och har sammanställts i en rapport.

 • Vill du bli god man eller förvaltare?

  2015-12-16

  Har du hjärtat på rätt stället, livserfarenhet och tid över för en medmänniska? Då är du den vi söker!

 • Kommunfullmäktige den 14 dec

  2015-12-11

  Måndagen den 14 december klockan 19.00 sammanträder kommunfullmäktige i kulturhuset.

 • Ishallarna öppnar igen

  2015-12-10

  Problemet med kylmaskinen är åtgärdat och vi öppnar ishallarna fredag 11 december kl.15

 • Det beslöts i fullmäktige den 23 november

  2015-12-01

  På kommunfullmäktiges senaste möte beslöts bland annat att kommunen ska ta emot fler flyktingar, att en digital bio ska starta och en ny jämställdhets- och mångfaldsplan fastställdes.

 • Fler ensamkommande flyktingbarn till kommunen

  2015-11-30

  Länsstyrelsen har bestämt att Vallentuna ska ta emot 144 ensamkommande flyktingbarn nästa år. Det är en väsentlig ökning jämfört med tidigare år.

 • Vi förbättrar trafiksäkerheten

  2015-11-27

  Under november-december 2015 genomförs ett flertal åtgärder för att öka säkerheten i trafiken. Varje år genomförs olika typer av åtgärder.

 • Klartecken för digital film på Vallentuna Teater

  2015-11-26

  Kommunfullmäktige har beslutat att Vallentuna Teater ska köpa in ny digital utrustning. Det innebär att de kan visa filmpremiärer och digitala direktsändningar, exempelvis från operahuset Metropolitan i New York.

 • Näringslivsdagen mycket lyckad

  2015-11-24

  Hundratals besökare och mer än 70 utställare var på plats i Tellushallen på Näringslivsdagen torsdagen den 19 november 2015.

 • Kommunfullmäktiges senaste möte

  2015-11-22

  Måndagen den 23 november 2015 sammanträdde kommunfullmäktige. På dagordningen stod bland annat jämställdhets- och mångfaldsplan.

 • Vallentunamodellen i fokus

  2015-11-19

  Seminariet som hölls i Vallentuna Kulturhus den 10 november om arbetsmarknadsfrågor lockade många åhörare som var nyfikna på Vallentunamodellen. Nu kan du se SVT Forums program från seminariet.

 • Med anledning av terrordåden i Frankrike

  2015-11-14

  Med anledning av terroristattackerna i Paris vill vi uppmärksamma möjligheten att få information och stöd via polisen. Har du en anhörig i Paris som du inte kan nå, ring 114 14.

 • Individen i fokus är bästa hjälpen

  2015-11-13

  Vallentunamodellen är framgångsrik när det gäller att få folk i jobb. Vi hoppas fler kommuner kan inspireras av oss, skriver Parisa Liljestrand kommunstyrelsens ordförande och Li Jansson, Almega i en gemensam debattartikel.

 • Vallentuna kommun har landets mest jämställda löner

  2015-11-10

  Vid senaste lönekartläggningen för alla anställda i Vallentuna kommun visade det sig att vår kommun ligger i topp i landet när det gäller jämställda löner.

 • Gilla Vallentuna kommun på Facebook!

  2015-11-09

  Nu finns Vallentuna kommun på Facebook. Det är en sida för dig som bor i kommunen, kommer på besök eller bara är nyfiken på hur vi har det.

 • Jobb för dig, mig och oss alla! – hur blir det verklighet?

  2015-11-06

  Välkommen till ett öppet seminarium den 10 november 2015 om hur vi får ut fler på arbetsmarknaden. Vi tar avstamp i Vallentunas sätt att arbeta för att därefter diskutera framtidens utmaningar.

 • Start för SÖRAB:s mobila återvinningscentral

  2015-10-26

  Från den 10 november och framåt rullas den mobila återvinningscentralen ut till olika platser i Vallentuna kommun.

 • Förslag till ombildande av Björkby-Kyrkvikens naturreservat

  2015-10-20

  Förslaget innebär att Björkby-Kyrkviken ska ombildas till ett kommunalt naturreservat.

 • Frågor och svar om hotellbygget i Fågelsångens industriområde

  2015-10-16

  Kommunen får många frågor om det ska bli ett asylboende i ett hotell som byggs i Fågelsångens industriboende och om bygget av hotellet gått rätt till. Här svarar vi på de vanligaste frågorna

 • Vallentuna ska bli bäst på integration

  2015-10-13

  Vallentuna ska fokusera på lyckad integration och ett gott mottagande av nyanlända. Därför har kommunfullmäktige beslutat om en integrationsstrategi med målet att bli bäst i landet.

 • Kommunfullmäktige den 12 oktober

  2015-10-09

  På måndagens kommunfullmäktige beslutas bland annat om en jämställdhet- och mångfaldsplan och en plan för integrationsåtgärder. Mötet är öppet för allmänheten och webbsänds.

 • Frågetecken kring bygget av hotell i Fågelsången

  2015-10-05

  Hotellbygget i Fågelsångens industriområde, som är föremål för en upphandling av migrationsverket för ett asylboende, följer inte det bygglov man fått från kommunen fullt ut.

 • Trålning på Vallentunasjön

  2015-10-02

  Fredagen den 2 oktober fick politiker och tjänstemän från Vallentuna och Täby kommuner följa med båtarna som genomför trålning på Vallentunasjön.

 • Migrationsverket planerar asylboende i Vallentuna

  2015-10-02

  Migrationsverket planerar ett asylboende för nyanlända flyktingar i Vallentuna. Boendet ska drivas av en leverantör som Migrationsverket upphandlat. Ännu är inget avtal skrivet och vi vet inte om asylsökande flyttar in.

 • Planerade nedskärningar av busslinjer

  2015-09-30

  Vallentuna kommun tar ställning mot Trafikförvaltningens planerade nedskärningar av busstrafiken.

 • Folkfest i centrum

  2015-09-28

  Lördagen den 26 september bjöd på solsken när Höstfesten lockade flera tusen besökare till Vallentuna centrum.

 • Flyktingstöd - så här kan du hjälpa

  2015-09-11

  Du kan hjälpa flyktingar eller nyanlända genom att ge stöd på olika sätt. Läs mer om vad du kan göra.

 • Akut behov av jour- och familjehem

  2015-09-10

  Just nu har Vallentuna kommun ett akut behov av nya jour- och familjehem till ensamkommande flyktingbarn.

 • Spadtag för brf Ängsnyckeln i Åby ängar

  2015-09-09

  Onsdagen den 9 september höll Riksbyggen ett symboliskt första spadtag i projektet Åby ängar. Riksbyggen bygger 91 bostadsrätter i brf Ängsnyckeln

 • Service till företagare behöver förbättras

  2015-09-08

  I en ny undersökning av kommunernas myndighetsutövning har Vallentuna fått dåliga resultat. Här behöver kommunen ta krafttag.

 • Nu startar Vallentuna arbetscoachning

  2015-09-04

  Från och med den första september finns en ny verksamhet i kommunen med målet att få fler i arbete.

 • Byggstart av träningssärskolan Hammarbacken

  2015-09-04

  Nu har vi startat förberedande arbeten för att ge plats åt träningssärskolan i centrala Vallentuna.

 • Ny kommundirektör utsedd

  2015-08-31

  Kommunstyrelsen har beslutat att Victor Kilén blir ny kommundirektör. Han har varit tillförordnad kommundirektör sedan oktober förra året och är från och med nu ordinarie på tjänsten.

 • Utbildningschefen slutar

  2015-08-25

  Marie Truedsson, utbildningschef i Vallentuna kommun, har sagt upp sig. Henrik Lennermark är utsedd till tillförordnad utbildningschef.

 • Akut behov av jour- och familjehem

  2015-08-07

  Just nu har Vallentuna kommun ett akut behov av nya jour- och familjehem till ensamkommande flyktingbarn.

 • Trygghetsundersökning i Vallentuna 2015

  2015-08-06

  Just nu genomför vi en enkät om hur boende och besökare upplever tryggheten i Vallentuna. Vi hoppas att du vill bidra till arbetet genom att besvara enkäten.

 • Träffpunkten har öppet hela sommaren

  2015-07-10

  Träffpunkten är bas för Vallentuna kommuns anhörigstöd samt frivilligverksamhet. Här finns också syn- och hörselinstruktör.

 • Trevlig sommar!

  2015-07-04

  Under sommaren har kommunens växel och reception öppet mellan kl. 08.00 och 16.15. Passa på att njuta av allt som vår fina kommun har att erbjuda varma sommardagar, till exempel ett besök på Kvarnbadet.

 • Bygg höghastighetsbana till Arlanda

  2015-07-04

  I planerna för framtidens nya järnvägssystem är Arlanda den naturliga slutpunkten för höghastighetståg. Det skriver Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

 • Hjälmstaskolan framgångsrik i internationell tävling

  2015-06-12

  Hjälmstaskolans elever i åk 8 har fått topplaceringar i den internationella engelska tävlingen "Big Challenge" .

 • Ny kommunplan för Vallentuna

  2015-06-12

  På kommunfullmäktiges sista möte innan sommaren beslutades om en ny kommunplan. Planen är ett strategiskt dokument för hur kommunen ska utvecklas inom de närmsta åren.

 • Senaste nytt om Ormstaskolan

  2015-06-11

  Förslaget vi jobbar efter nu är att placera ut paviljonger längs gatan och i ett senare skede även där delar av huvudbyggnaden står idag.

 • Örjan Lid avgår som kommunstyrelsens ordförande

  2015-06-08

  Örjan Lid meddelade på kommunfullmäktiges sammanträde på måndagskvällen att han avgår som kommunstyrelsens ordförande. Han ersätts av Parisa Liljestrand.

 • Kommunfullmäktige den 8 juni

  2015-06-05

  Kommunfullmäktige sammanträdde måndagen den 8 juni. Mötet går att se i efterhand.

 • Karlbergsskolan gör succé på Youtube

  2015-06-02

  Nu har musiklärare Elin Johanssons sång om klass 3B i Karlbergsskolan gjort succé på Youtube och lett till reportage i både TV och tidningar.

 • Utredning klar om Bällstabergsskolan

  2015-06-01

  Utredningen av Bällstabergsskolans ekonomi, som inleddes för tre månader sedan, är klar. Den visar bland annat att kommunens regelverk inte har följts inom en rad olika områden.

 • Intresserad av att nattvandra?

  2015-05-28

  I samband med niornas avslutningsfest nästa vecka och skolavslutningarna veckan därpå behövs det fler vuxna som kan nattvandra.

 • Fler testflygningar över Vallentuna

  2015-05-26

  Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i Arlanda-målet. Det innebär att det blir fler testflygningar över Vallentuna.

 • Varning för oseriösa hantverkare

  2015-05-25

  Oseriösa hantverkare som exempelvis erbjuder tjänster som stensättning och asfaltering är ett återkommande problem under sommarhalvåret.

 • Kvarnbadet är öppet!

  2015-05-22

  Nu har Kvarnbadet öppnat för säsongen. Välkomna säger vi till alla badsugna!

 • Årets företagare - Info Solution Sverige AB

  2015-05-22

  Vallentuna kommun och Företagarna Vallentuna har utsett - Info Solution Sverige AB till årets företagare i Vallentuna 2015.

 • Solstolsvernissage på Kulturhuset

  2015-05-18

  Lördag 30 maj är det vernissage för nya solstolar på baksidan av Kulturhuset. Konstnären Marjatta Saastamoinen har ritat möblerna och eleverna på byggprogrammet har byggt.

 • Utredning om nytt kommunhus i Vallentuna

  2015-05-12

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att bygga ett nytt kommunhus.

 • Simskola på Kvarnbadet

  2015-05-07

  Nu finns det möjlighet att anmäla sig till sommarens simskolor på Kvarnbadet.

 • Nya sorteringsregler för värmeljus

  2015-05-04

  Gamla värmeljus ska inte längre sorteras som metallförpackning. De ska läggas i container för metallåtervinning på återvinningscentralen.

 • Rapport Öppna jämförelser grundskola

  2015-04-29

  I årets Öppna jämförelser rankas Vallentunas skolor på plats 75 av 290.

 • Tänk om - nationell kampanj om unga och alkohol

  2015-04-29

  Nu deltar Vallentuna kommun i Folkhälsomyndighetens informationskampanj för att minska ungdomsdrickandet.

 • Miljöstipendium 2014 till Bällstalunds och Ekens förskolor

  2015-04-28

  Bällstalunds och Ekens förskolor belönas med kommunens miljöstipendium för sitt miljöarbete.

 • Valborgsfirande vid Kyrkviken

  2015-04-28

  Välkommen till Valborgfirande vid Kyrkviken torsdagen den 30 april. Start kl. 19 vid Kulturhuset med eldshow, därefter gemensamt fackeltåg till Kyrkviken. Brasan tänds kl. 20.

 • Kommunfullmäktige den 27 april

  2015-04-24

  Kommunfullmäktige sammanträdde måndagen den 27 april 2015. Mötet webbsändes och går att se i efterhand.

 • För elever, med elever, av elever!

  2015-04-17

  Vallentuna kommun har tilldelats 900.000 kr från Kulturrådet för Skapande skola i Vallentuna för läsåret 2015/2016.

 • Ny kampanj för att hjälpa unga brottsoffer

  2015-04-13

  Alla som varit med om brott har rätt att få information. På jagvillveta.se finns information som vänder sig till dig som är mellan 4 - 17 år.

 • Detaljplan för teknikhus vid Kragstalunds station

  2015-04-13

  Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen för ett större teknikhus norr om Kragstalunds station. Senast den 28 april behöver vi veta vad du tycker.

 • Städa utan kemikalier

  2015-04-13

  Använd citron, såpa, ättika och andra naturliga produkter när du städar, istället för onödiga kemikalier, det uppmanar Käppalaförbundet i en ny informationskampanj.

 • Beslut att avskeda Bällstabergsskolans rektor och utvecklingschef

  2015-04-08

  Utredningen av Bällstabergsskolans ekonomi visar att kommunens regelverk inte har följts. Det innebär att kommunen har beslutat att avskeda rektorn och utvecklingschefen.

 • 50 000 besökare på Träffpunkten

  2015-04-08

  Nu har Träffpunkten haft 50 000 besökare sedan starten 2011. Det firar vi med kaffe och tårta.

 • Stor risk för gräsbränder

  2015-04-07

  Just nu är risken för gräsbränder stor eftersom det torra fjolårsgräset lätt kan börja brinna.

 • Fortsatt avstängning

  2015-04-02

  Delar av Bällstabergsskolans ledning är fortsatt avstängda från sina tjänster. Utredningen om eventuella ekonomiska oegentligheter är inte klar.

 • Senaste nytt om Ormstaskolan

  2015-03-30

  Nu har det gjorts grundlig undersökning av Ormstaskolan. Den visar att det finns gamla skador i byggnaden, men att den går att använda terminen ut. Till höstterminen ska delar av verksamheten flytta till andra lokaler.

 • Korta kötider till Kulturskolan

  2015-03-26

  Nu är det korta kötider till Kulturskolans aktiviteter för barn och unga som vill förverkliga sina drömmar.

 • Lägst arbetslöshet i landet

  2015-03-24

  Vallentuna har lägst arbetslöshet i landet med 2,4 procent, enligt arbetsförmedlingens senaste statistik. En orsak till det är bland annat Vallentunamodellen som är en särskild satsning på unga.

 • Slagverksfestival i Vallentuna

  2015-03-12

  Lördag 28 mars är det slagverksfestival på Vallentuna Teater. Då möts slagverkslärare och deras elever från hela landet. Alla konserter är gratis och öppna för allmänheten.

 • Kulturskolan 60 år

  2015-03-09

  I år firar Kulturskolan i Vallentuna 60-årsjubileum. En aktningsvärd ålder för en verksamhet som sprudlar av energi och ungdomlighet.

 • Rekordlåg arbetslöshet i kommunen

  2015-03-06

  Vallentuna kommun har näst lägst arbetslöshet i landet med 2,6 procent. En orsak till det är bland annat satsningen på unga.

 • Delar av ledningen på Bällstabergsskolan stängs av

  2015-03-03

  Det har kommit fram uppgifter om oegentligheter på skolan, bland annat har delar av ledningen troligen inte skött ekonomin på ett korrekt sätt.

 • Knivincident på Bällstabergsskolan

  2015-03-02

  Under måndagen den 2 mars 2015 inträffade en incident på Bällstabergsskolan. Polisen är inkopplad och händelsen polisanmäld.

 • Senaste nytt om Ormstaskolan

  2015-02-25

  Nu under sportlovet sker en grundlig undersökning av Ormstaskolan med bland annat provtagningar i huvudbyggnadens väggar och golv.

 • Toppresultat för biblioteket i internationell ranking

  2015-02-20

  Biblioteket i Vallentuna Kulturhus har fått toppresultat i en internationell ranking där bibliotek i hela EU bedöms utifrån bland annat service och tillgänglighet.

 • Hjälmstaskolan bra i stor mattetävling

  2015-02-18

  Matteprofilen i årskurs åtta i Hjälmstaskolan har nyligen fått toppresultat i en internationell matematiktävling.

 • Kommunfullmäktiges sammanträde

  2015-02-16

  Kommunfullmäktige sammanträdde måndagen den 16 februari.

 • Världskulturvecka i Kulturhuset

  2015-02-16

  Hela den här veckan firas Världskulturveckan i Kulturhuset. Det blir bland annat gratis film från världens alla hörn, konsert med afrikansk musik och kulturlunch med Kaj Fölster.

 • Musiksatsning på Hjälmstaskolan

  2015-02-06

  Till hösten startar Hjälmstaskolan en musikklass för årskurs sju tillsammans med Kulturskolan. Eleverna ska lära sig allt från olika instrument, sjunga i kör, musikhistoria och rytmik till att spela i band

 • Arlandadomen överklagas

  2015-01-29

  Kommunen har överklagat domen i Arlandamålet. Skälet är att buller från nattliga flyg kan upplevas som störande.

 • Nycirkus i världsklass

  2015-01-28

  En av världens bästa jonglörer Johan Wellton inleder sin Sverigeturné i Vallentuna med sin mest avancerade och påkostade föreställning någonsin.

 • Biljettsläpp 21 januari

  2015-01-16

  Onsdagen den 21 januari kl. 10 släpps biljetterna till vårens alla föreställningar, konserter och kulturluncher.

 • Vi bygger om Vallentuna centrum

  2015-01-15

  Nu har ombyggnaden startats på nytt efter uppehållet som ägt rum under jul och nyår.

 • Ny avfallstaxa från 1 januari

  2015-01-07

  En ny avfallstaxa beslutades vid kommunfullmäktiges möte den 15 december 2014. Den nya avfallstaxan gäller från och med 1 januari 2015 och innebär en höjning av avfallsavgifterna.

 • Folk mår bra i Vallentuna

  2014-12-30

  Vallentunas medborgare tycker de mår bra, till och med bättre än de som bor i andra kommuner. Det visar en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting.

 • Nu är vi 32 000 invånare

  2014-12-30

  Antalet nyfödda och inflyttare ökar, nu bor det fler än 32 000 personer i Vallentuna kommun.

 • Skridskois på Vallentunasjön

  2014-12-29

  Nu finns en plogad bana på 3 km på Vallentunasjöns is och två skridskorinkar vid Gustavs udde och Kyrkviken. Men tänk på säkerheten, isens tjocklek kan ändras snabbt om väderleken slår om.

 • Vallentuna – en trygg kommun

  2014-12-23

  Vallentuna kommun är en av landets 20 tryggaste kommuner enligt en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting.

 • Vad händer på Ormstaskolan?

  2014-12-22

  Efter beskedet om att det finns problem med inomhusmiljön i Ormstaskolans huvudbyggnad har kommunens fastighetsavdelning satt igång med olika typer av åtgärder.

 • Överenskommelse om ensamkommande flyktingbarn

  2014-12-19

  Kommunens överenskommelse med Migrationsverket om ensamkommande flyktingbarn ska revideras för att få bättre möjlighet att planera verksamheten.

 • Vallentuna arrangerar stor konferens om skapande skola

  2014-12-18

  Kommunen har fått pengar av Kulturrådet för att arrangera en regional Skapande skola-konferens i september 2015. Syftet är att stärka regional samverkan och det fria kulturlivet.

 • Stöd till Arninge resecentrum

  2014-12-18

  På senaste kommunfullmäktige beslutades att kommunen ska medfinansiera byggnationen av Arninge resecentrum.

 • Ny kostpolicy i kommunen

  2014-12-18

  Maten som serveras i skolor och äldreboenden ska vara fri från onödiga tillsatser, enligt kommunens nya kostpolicy. Bespisningarna ska även servera smör.

 • Nya namn i nämnderna

  2014-12-16

  Vallentuna kommuns politiska nämnder har fått nya ordföranden och ledamöter. I de flesta av nämnderna tar nya personer över ordförandeposten.

 • Kommunfullmäktiges sammanträde

  2014-12-10

  Kommunfullmäktige sammanträdde måndagen den 15 december. Hela mötet webbsändes.

 • Webbsänding från informationsmöte angående Ormstaskolan

  2014-12-08

  Mellan kl. 18.30-19.30 den 8 december webbsändes informationsmötet angående Ormstaskolans inomhusmiljö.

 • Fråga våra politiker

  2014-12-05

  Nästa gång kommunfullmäktige har sammanträde finns möjlighet att ställa frågor till kommunens politiker. Frågorna måste ha kommit in skriftligt senast måndagen den 8 december.

 • Risk för mer flygbuller i Vallentuna

  2014-11-21

  Nu har Mark- och miljööverdomstolens dom i Arlandamålet kommit. Domen innebär bland annat att Swedavia som driver Arlanda får rätt till flygningar, även nattetid, över Vallentuna.

 • Nu startar ombyggnaden av centrum

  2014-11-21

  Vallentuna centrum ska förnyas och få en rejäl ansiktslyftning. Byggstarten planeras till onsdagen den 26 november och pågår så länge vädret tillåter. Målet är att få ett trivsamt och levande småstadscentrum.

 • Om avgångsvederlag och chefsbyten

  2014-11-20

  Under den senaste tiden har frågan om avgångsvederlag för kommunanställda och kostnader för chefsbyten i kommunen figurerat i media. På förekommen anledning reder vi ut vad som gäller.

 • Succé för Novemberfestivalen!

  2014-11-17

  Lördagens Novemberfestival i Kulturhuset lockade många nyfikna besökare från både Vallentuna och grannkommuner. Stort tack till alla er som kom och bidrog till att göra det till en så festlig dag!

 • Oacceptabelt med förseningen av Kårstalinjen

  2014-11-14

  SL har tidigare meddelat att arbetet med Kårstalinjen försenas med ytterligare två månader. Nu agerar kommunen för att skynda på SL.

 • Ny kommunplan för Vallentuna

  2014-11-12

  Kommunfullmäktige har beslutat om en ny kommunplan. I den dras riktlinjerna upp för hur kommunen ska utvecklas inom de närmsta åren och omfattar allt från bostadsplaner till ekonomiska ramar.

 • Nya ledamöter i Vallentunas valda församlingar

  2014-11-10

  Mandatperiodens första kommunfullmäktige ägde rum under måndagskvällen. Då valdes bland ny kommunstyrelse och Örjan Lid (M) valdes till kommunstyrelsens ordförande.

 • Vad gör din tonåring på fritiden?

  2014-11-07

  Tisdagen den 11 november har fältgruppen, polisen, säkerhets- och trygghetssamordnarna en informationskväll för föräldrar om ungdomar, ungdomsrelaterade problem och vad föräldrar kan göra.

 • Första fullmäktige efter valet

  2014-11-06

  Måndag den 10 november sammanträder kommunfullmäktiges nyvalda ledamöter. Då ska bland annat nya ordföranden för fullmäktige väljas, liksom ny kommunstyrelse och ordförande för kommunstyrelsen.

 • Kommunens e-post fungerar igen

  2014-11-06

  De problem som kommunen haft med e-postsystemet tidigare i veckan är lösta.

 • Välkommen på Novemberfestival!

  2014-11-05

  Lördag 15 november är det novemberfestival för alla Vallentunabor. Kom till Kulturhuset och ta del av en fullspäckad kulturdag!

 • Byggstart för Åby ängar

  2014-10-31

  Nu startar vägutbyggnaden inom Åby ängar. Området ligger mellan Smidesvägen, Åbyholms gård och brandstationen.

 • Tillförordnad kommundirektör

  2014-10-28

  Victor Kilén är utsedd till tillförordnad kommundirektör i Vallentuna kommun.

 • Kommundirektören avgår

  2014-10-23

  Roland Beijer slutar som kommundirektör i Vallentuna kommun.

 • FN-dagen uppmärksammas i skolorna

  2014-10-23

  Fredagen den 24 oktober är det FN-dagen och detta uppmärksammas av kommunens skolor på olika sätt.

 • Utställning om Carl Larsson

  2014-10-17

  Nu pågår utställningen De Mina - familjen på och utanför tavlan i Kulturhuset, en färgsprakande utställning om Sveriges mest kända och populära konstnärsfamilj.

 • Kampanj för unga brottsutsatta

  2014-10-16

  Stödcentrum för unga brottsutsatta har under hösten en kampanj som riktar sig till de som aldrig anmäler brott, bland annat ska tre filmer visas på bio, Spotify och 50 skolor.

 • Klotterbekämpning med mobilen

  2014-10-09

  Nu kan du enkelt rapportera klotter och annan skadegörelse till kommunen med hjälp av en app i mobilen.

 • Aktuellt från kommunfullmäktige

  2014-10-02

  Nyheter från kommunfullmäktige sammanträdet den 29 september.

 • Förbättringar i ersättningstrafiken

  2014-09-18

  Från och med den 6 oktober kommer förbättringar att genomföras i ersättningstrafiken för Roslagsbanan.

 • Valresultat för Vallentuna

  2014-09-15

  Här kan du se valmyndighetens valresultat och mandatfördelning för Vallentuna.

 • VMA i telefonen

  2014-09-03

  För att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, kompletteras VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) med varningar via telefon från och med 1 september 2014.

 • Nya bygglovsbefriande åtgärder

  2014-07-08

  Den 2 juli ändrades plan- och bygglagen när det gäller åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov.

 • Markanvisning av Åby ängar

  2014-06-27

  Kommunstyrelsen har beslutat att markanvisa Åby ängar, tomt 2 och 8 till Magnolia Bostad AB i samarbete med Jordens arkitekter AB.

 • Hög service av e-tjänster

  2014-06-25

  Vallentuna kommun tillhör en av de fyra högst rankade grupperna i landet visar en ny undersökning från SKL kring e-tjänster.

 • Grattis till vinsten!

  2014-06-24

  Karbyskolan och kommunledningskontoret har lyckats bäst med att minska antalet utskrifter inom Vallentuna kommun.

 • Tilldelningsbeslut

  2014-06-17

  Tisdag 17 juni har tilldelningsbeslut fattats i två upphandlingar avseende platser i LSS-boende för vuxna och särskilt boende för äldre.

 • Sök stipendier och fonder

  2014-06-09

  Förverkliga dina idéer. Ta chansen, det finns stipendier och fonder att söka.

 • Nytt besökssystem för ökad service

  2014-05-23

  Kommunens centrala reception har ett nytt besökssystem.

 • Årets företagare 2014 i Vallentuna

  2014-05-16

  Vallentuna Glasmästeri AB är årets företagare. Familjeföretaget med stor framgång och bästa kreditvärdighet är goda ambassadörer för näringslivet i Vallentuna

 • Våra ungdomar får sommarjobb!

  2014-05-12

  350 av våra ungdomar, mellan 16-18 år, får nu en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

 • Sök stipendium!

  2014-05-10

  Nu har du, som ungdom i Vallentuna, chansen att söka stipendium från stiftelsen K G Zetterlunds stipendiefond.

 • Årsredovisning 2013

  2014-05-06

  Här finner du Vallentuna kommuns årsredovisning för 2013.

 • Vill du arbeta som röstmottagare?

  2014-04-01

  Ansök om att få arbeta som röstmottagare i någon av våra vallokaler den 25 maj och den 14 september 2014.

 • Arlandakommunerna och Swedavia fördjupar samarbetet

  2014-02-04

  Ett fördjupat samarbete mellan Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Swedavia AB har nu inletts.

 • Vallentuna Kulturhus och Bibliotek får byggnadspris

  2014-01-30

  Stockholms läns hembygdsförbund delar ut 2013 års byggnadspris för ny bebyggelse anpassad till ursprunglig miljö - till Vallentuna!

 • Kommunfullmäktige inställt

  2014-01-24

  Kommunfullmäktige sammanträde måndagen den 3 februari är inställt.

 • Isar och längdspår i Vallentuna

  2014-01-21

  Nu håller äntligen isen på Vallentunasjön för plogning. God tur!

 • Vill du arbeta som röstmottagare?

  2014-01-07

  Nu kan du ansöka om att få arbeta som röstmottagare i någon av våra vallokaler den 25 maj och den 14 september 2014.

 • Ett steg närmare en förlängning av Roslagsbanan

  2013-12-11

  Igår fattade Trafiknämnden i Landstinget beslut om en fördjupad utredning av en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.

 • Vallentunas nya trafikplats

  2013-12-05

  Den nya trafikplatsen förbättrar trafiksituationen på flera sätt.

 • Vallentuna satsar på ungdomar

  2013-11-26

  Från 1 november har ungdomar i Vallentuna kommun en ny möjlighet att få råd och stöd i sitt jobbsökande.

 • Vallentuna på femte plats

  2013-11-15

  Öppna Jämförelser från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visade en glädjande rapport för gymnasieskolan.

 • Elda rätt

  2013-10-29

  Tänk på att använda rätt bränsle och eldningsteknik så minskar risken för skadliga ämnen i luften.

 • Skolprojekt för framtiden

  2013-08-16

  Vallentuna kommun satsar på flera olika sätt för att ytterligare kunna höja sina elevers skolresultat.

 • Upplysning om rävskabb

  2013-07-05

  Det förekommer rävar i Bällstaberg, Kragstalund och Uthamra som lider av rävskabb. Hundar kan lätt smittas.

 • Låg arbetslöshet i kommunen

  2013-07-01

  Den öppna arbetslösheten i Vallentuna är tre procent. Det är mindre än hälften av motsvarande värde för arbetslösheten i riket.

 • Höjd skolpeng 2013

  2013-06-25

  På senaste kommunfullmäktigesammanträdet beslutades om en höjning av skolpengen.

 • Ny kommunplan för Vallentuna

  2013-06-20

  Nu finns en ny kommunplan för Vallentuna kommun. Planen är ett strategiskt dokument för hur kommunen ska utvecklas.

 • Gemensamt överförmyndarkansli upphör

  2013-06-20

  Vid senaste fullmäktige beslutades att Vallentuna avslutar sitt samarbete med grannkommunerna kring ett överförmyndarkansli. Kommunen ska istället driva de här frågorna på egen hand.

 • Nyinvigning av Vallentuna Teater

  2013-06-19

  Lördag 14 september blir det premiär för Ensembleverkets föreställning "Det oupptäckta landet".

 • Naturskola tänkbar i framtiden

  2013-06-19

  Möjligheten att bedriva naturskola i Vallentuna ska undersökas, enligt ett beslut på senaste kommunfullmäktige.

 • Ny dagverksamhet på Väsbygården

  2013-06-13

  Nu startar en ny verksamhet på Väsbygården, med målet att skapa en meningsfull vardag för äldre personer som bor kvar hemma.

 • Vallentunaföretag årets företagare i länet

  2013-06-05

  Marie Backrud Ivgren, som tidigare i år fått utmärkelsen årets företagare i Vallentuna kommun, har även utsetts till länets företagare.

 • Attendos avtal för Vårdbo förlängs

  2013-05-31

  Socialförvaltningen har förlängt avtalet med Attendo som utförare av verksamheten på Vårdbo äldreboende.

 • Fritidschefen slutar

  2013-05-29

  I samband med sammanslagningen av kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen har Mats Lennerthson, fritidschef i kommunen, beslutat sig för att avgå.

 • Två förvaltningar blir en

  2013-05-28

  Kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen slås samman till en förvaltning, det beslutade kommunfullmäktige på sitt senaste sammanträde.

 • Upprustning av centrum kan starta

  2013-05-28

  Kommunfullmäktige fattade igår beslut om att starta upprustningen för de offentliga rummen i Vallentuna centrum.

 • Vallentuna nominerad till Årets Offentliga Ekonomi

  2013-05-23

  Vallentuna kommun har blivit nominerad till Årets Offentliga Ekonomi 2012. Priset delas ut till den offentliga organisation som avsevärt förbättrat sin ekonomi under förra året.

 • 18 000 besökare på Träffpunkten

  2013-05-15

  Träffpunkten har nyligen haft sin 18 000:e besökare. Verksamheten öppnade för bara två år sedan, så många besökare på kort tid visar att Träffpunkten har en viktig funktion i kommunen.

 • Få olyckor i Vallentuna

  2013-05-13

  Det sker få olyckor i Vallentuna jämfört med andra kommuner. Det framgår när man granskar hur ofta räddningstjänsten gör utryckningar i landets kommuner.

 • Vallentuna högt upp i ny skolranking

  2013-05-08

  I Vallentuna får man mycket skola för pengarna. Det visar en ny undersökning från Dagens Samhälle, där kommunen hamnar på 25:e plats bland landets kommuner.

 • Ny karta för naturtips i Angarn-Bogesund

  2013-05-07

  Nu finns en ny karta med tips om besöksmål och aktiviteter i naturområdet Angarn-Bogesundskilen. Till kartan hör en broschyr med utvalda smultronställen.