Hjälpmedel:

Äldre extra känsliga för värmen

Den rådande värmeböljan innebär stora hälsorisker och besvär för många äldre och personer med funktionsnedsättningar. Alla kommunala hälso- och sjukvård samt omsorgsverksamheter har anpassat vardagen för att lindra värmen hos sina patienter. Ansträngande aktiviteter har ställts in eller ändrats för att minimera överhettning, och resurserna har omfördelats efter behov.

- Vi har hälso- och sjukvårdspersonal i våra verksamheter så vi har kunskaper om detta, även om det naturligtvis är värre än vanligt. Vi har även regelbunden kontakt med cheferna för att stötta och ge råd, säger Inger Jakobsson Tf Socialchef

Under värmeböljan prioriterar omsorgspersonalen arbetet med att förhindra uttorkning och ha extra uppsikt över hälsotillståndet, vilket för vissa kunder innebär tätare besök än i vanliga fall. De får hjälp att svalka sig och få ned temperaturen i bostaden. Äldreboenden och gruppbostäder fokuserar personalen på de boendes hälsa och välmående. Vätska och svalkande åtgärder är prioriterat, medan övriga insatser får vänta.
Värmen kan leda till uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, men också mer allvarliga symptom såsom värmeslag och hjärtinfarkt. Medarbetarna är därför extra uppmärksamma på tecken på uttorkning, värmeslag och andra sjukdomar relaterade till värmen.

Drabbar inte bara äldre personer

Långvarig hög värme kan påverka även om man inte hör till en riskgrupp därför är det bra att vara uppmärksam på både sitt eget hälsotillstånd och på andra i ens närhet. Var noga med att dricka vatten för att undvika uttorkning och sök upp svala platser. Värmeslag kan vara direkt livshotande om man inte får vård. Varningstecken är rödflammig hy, snabb puls och kraftigt förhöjd kroppstemperatur.

Råd och information om värmebölja finns bland annat på 1177 vårdguiden.
Kontakta 1177 eller din vårdcentral om du är orolig för ditt eget hälsotillstånd.

Sidan uppdaterad den 25 juli 2018