Hjälpmedel:

Alkohol och hälsosamtal

Dessa samtal är för dig som tycker att ditt alkoholdrickande har börjat påverka ditt liv på ett negativt sätt. Det kan till exempel handla om att det blir jobbiga diskussioner i dina relationer eller att du märker att alkoholen påverkar din hälsa.

Inriktningen på samtalen är hela din livsstil med fokus på alkoholen och hur den påverkar ditt liv. Samtalen vill ge dig information och rådgivning för att du ska kunna genomföra förändringar som gynnar dig. Du sätter själv dina mål vad gäller alkoholkonsumtionen och andra livsstilsförändringar. Vi träffas vid fem tillfällen och efter tre månader har vi ett samtal för att följa upp dina påbörjade livsstilsförändringar. Till ett av dessa samtal är du välkommen att ta med någon anhörig.

Tema för samtalen

  • Målformulering
  • Hälsosamtal med beroende information
  • Återfallsprevention
  • Samtal med anhörig
  • Utvärdering och planering framåt
  • Uppföljning (efter tre månader)

Samtalen är kostnadsfria och sker under sekretess. Du registreras inte i socialtjänstens register.

Boka tid

Du bokar tid genom att ringa eller skicka mail till vår behandlare, se kontaktuppgifter till höger på sidan. Du kan också ringa växeln och be att få bli kopplad till en behandlare på Öppenvården. Du får då tid för ett informationsmöte.

Sidan uppdaterad den 15 juli 2018