Hjälpmedel:

Arbetsmarknad: Vallentuna kommun står rustade!

Den 6 december 2016 släppte Tillväxtverket sin rapport över hur sårbara Sveriges kommuner är när det kommer till företagsamhet och arbetsmarknad. Vallentuna får bäst resultat – vilket innebär att vi är minst sårbara av alla kommuner!

Kommunerna bedöms efter flera faktorer:

  • Beroende av enskilda tjänste- och tillverkningsföretag
  • Pendlingens omfattning
  • Andel av befolkningen i arbete
  • Lokalt företagsklimat
  • Företagandets omfattning

Vallentuna kommun rankas högt i samtliga kategorier och totalt är vi minst sårbara av landets alla kommuner. Det innebär att vi står väl rustade inför framtiden och har goda förutsättningar att fortsätta skapa ett så bra företagsklimat som möjligt i kommunen, något vi har arbetat hårt med den senaste tiden. Vi har bland annat börjat samarbeta tätare med Svenskt näringsliv, hittat nya vägar att träffa och lyssna på kommunens företagare, genomfört interna utbildningar – samt många fler aktiviteter med fokus på ett bättre företagsklimat.

- Nu får vi ett bevis på att vi står väl rustade, det är såklart glädjande. Det ger oss motivation att fortsätta arbetet med att göra Vallentuna till en kommun där företag kan startas, växa och utvecklas, säger Parisa Liljestrand, kommunalråd i Vallentuna kommun.

Undersökningen genomfördes förra gången 2011.

Via länken till höger på sidan kan du läsa hela Tillväxtverkets rapport.

Sidan uppdaterad den 9 december 2016