Hjälpmedel:

Åtgärder för att förbättra ersättningstrafiken

Vallentunas kommundirektör Victor Kilén träffade förra veckan, tillsammans med ledningen i Täby och Österåkers kommuner, Landstingets trafikförvaltning och Arriva.

Syftet med mötet var att komma tillrätta med de omfattande problem som inledningsvis präglat ersättningstrafiken under avstängningen av Roslagsbanans Kårstalinje. Det har även hållits ett enskilt möte med Arriva där de presenterade vilka åtgärder de utlovat för att förbättra situationen för pendlarna. Under dessa möten har vi framfört vår kritik och förmedlat den bild som våra medborgare gett oss.

Som kommun har vi utövat den påtryckning som vi anser varit nödvändig utifrån invånarnas bästa. Landstinget är ytterst ansvariga för att trafikdriften fungerar som planerat, både under ordinarie förhållanden och under avstängningar. De ansvarar även för att säkerställa att Arriva lever upp till de förväntningar som finns enligt rådande avtal.

För att göra situationen bättre har Arriva satt in följande åtgärder:

  • Hyrt in extra fordon för att kompensera för de skador som uppstod i början av avstängningsperioden på grund av snöfallet
  • Infört coachning (lots) på bussarna av de nya förarna
  • Repetitionsutbildning av förare avseende buss och linjekunskap
  • Förstärkning av trafikledningen med både trafikledare och informatörer
  • Utökat arbetstider och resurser i verkstäderna i Täby och Okvista
  • Utökat förstärkningstrafiken för att snabbare kunna sätta in åtgärder vid behov
  • Förstärkt trafikvärdarna vid stora knutpunkter (Vallentuna, Täby, Danderyd)
  • Flyttat om förare till att enbart köra 661/666X för att säkra upp Kårsta-Vallentuna
  • Förstärkning av den lokala ledningen i Norrortsdepån

På Victor Kiléns initiativ kommer uppföljningsmöten med Arriva ske var sjätte vecka, till dess att trafiken fungerar tillfredsställande. Vallentuna kommun har också framfört till Arriva att kommunikationen kring trafiken, eventuella störningar och planerade åtgärder behöver förbättras.

Syftet med utbyggnaden av Roslagsbanan är att erbjuda tätare trafik, bättre tillgänglighet och punktlighet samt ökad säkerhet.

Vid frågor eller synpunkter kring hanteringen av avstängningen, kontakta SL:s kundtjänst på 08-600 10 00.

Sidan uppdaterad den 1 februari 2017