Hjälpmedel:

Beslut att avskeda Bällstabergsskolans rektor och utvecklingschef

Utredningen av Bällstabergsskolans ekonomi, som inleddes för en månad sedan, visar att kommunens regelverk inte har följts. Det innebär att kommunen har beslutat att avskeda rektorn och utvecklingschefen.

Kommunens revisionsfirma PWC har haft i uppdrag att utreda hur delar av Bällstabergsskolans ledning skött sitt uppdrag. Under tiden utredningen har pågått har rektorn och utvecklingschefen varit avstängda från sina tjänster.

PWC:s granskning visar att det finns oegentligheter i hur skolans ekonomi har skötts. Rektorn och utvecklingschefen har bland annat inte följt de olika regelverk som finns för kommunens verksamhet och har därför brustit i sina uppdrag. Med anledning av detta har kommunen beslutat att avskeda personerna i fråga.

Utredningen fortsätter några veckor till och när den är klar tas beslut om eventuella ytterligare åtgärder.

– Det som har hänt är inte acceptabelt. Ett avsked av de här personerna var oundvikligt när vi har sett hur skattemedel har använts ovarsamt. Vi har tydliga rutiner för kommunens verksamhet, men inleder omedelbart ett arbete för att ytterligare förbättra dem för att förhindra att detta händer igen, säger Parisa Liljestrand, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– Kommunens skattepengar ska användas på rätt sätt – till de välfärdstjänster som våra invånare behöver och har rätt till. I det här fallet handlar det om Bällstabergsskolans elever, säger Parisa Liljestrand.

Sidan uppdaterad den 8 april 2015