Hjälpmedel:

Beslut om finansiering klart - Roslagsbanan förlängs till city

Måndag 4 juni fattade regeringen det formella beslutet om en finansiering med 7,1 miljarder på att förlänga Roslagsbanan till city.

Förlängningen av Roslagsbanan till city via Odenplan var redan beslutad inom ramen för Sverigeförhandlingen och genom regeringens beslut om finansiering är nu det sista steget klart.

Roslagsbanan kommer att förlängas från Universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan och sen vidare in till City.

Planerad byggstart enligt regeringens nya infrastrukturplan är 2024-2030.

Läs mer om beslutet på regeringens webbplats

Sidan uppdaterad den 15 juni 2018