Hjälpmedel:

Brand på paviljong i Brottby

På kvällen den 30 oktober brann det på fasaden till en av de paviljonger i Brottby som ska bli boende för nyanlända. Räddningstjänsten var snabbt på plats, och ingen person fanns i byggnaden eller kom till skada. Branden spred sig inte ytterligare, och synliga skador uppstod på en bit av byggnadens fasad. Polisutredning pågår. Den närmaste tiden kommer vi från kommunens sida undersöka vilka åtgärder som behöver sättas in på den skadade byggnaden.

Sidan uppdaterad den 31 oktober 2016