Hjälpmedel:

Träningssärskola Hammarbacken

Vallentuna kommun har byggt en träningssärskola i anslutning till Hammarbacksskolan på Ekebyvägen i centrala Vallentuna. Träningssärskolan tar emot barn och förskoleelever i behov av särskilt stöd.

Byggprojektet

Träningssärskolan blev klar under hösten 2016. Entreprenör var Totalprojekt i Mälardalen AB. Det nya huset är i två plan på cirka 1400 kvm. Huset har anslutits mot den befintliga byggnaden så att man invändigt kan gå till Hammarbacksskolans matsal.

Verksamheten

Träningssärskolan tar emot barn och förskoleelever i behov av särskilt stöd.

Lokalerna har utformats för att klara av speciella behov. Den har kapacitet för 30 elever, beroende på omständigheter. Det  finns fem avdelningar på träningssärskolan.

Sidan granskad den 13 april 2017