Hjälpmedel:

Åby ängar

Området ligger mellan Smidesvägen, Åbyholms gård och brandstationen. Vägutbyggnaden är klar och flera byggherrar är ingång med sina bostadsbyggnationer. I Riksbyggens kvarter har brf Ängsnyckeln redan flyttat in. En förskola med fyra avdelningar är under uppförande. Totalt ska åtta kvarter med bostadshus byggas med totalt cirka 650 bostäder.

Brf Ängsnyckeln

Riksbyggens arbeten för Brf. Ängsnyckeln vid Åby ängar är avslutade och inflyttning har skett.

Brf Estrad

Söder om brf Ängsnyckeln uppför Åke Sundvall Bygg bostäder åt brf Estrad inom kvarter 5. Det blir dels ett flerbostadshus med 27 bostadsrätter och en länga med 6 radhus. Byggstart skedde hösten 2016 och arbetens beräknas pågå till våren 2018 då första inflyttning sker.

Veidekke

Veidekke har påbörjat sina grundläggningsarbeten inom kvarter 6 och bostadsbyggnationen av de 19 bostadsrättsradhusen kommer att pågå under 2017. Inflyttningen är planerad till januari 2018.

Magnolia Bostad

Inom kvarter 2 och 8 uppför Magnolia Bostad flerbostadshus med hyresrätter. Grundläggningsarbetena har påbörjats inom kvarter 2 under våren 2017 och inflyttning kommer att påbörjas under hösten 2018. Inom kvarter 8 påbörjas grundläggningsarbetena vintern 2018 och inflyttning sker till våren 2019.

Förskola

Utefter Åby Allé uppför Vallentuna kommun en förskola. Läs mer om byggprojektet via länk i högermarginalen under Mer information.

Byggnation av kvarvarande kvarter

Bostadproduktionen inom de återstående tre kvarteren kommer att påbörjas inom de närmsta åren.

Följande byggherrar kommer att vara inblandade:

Riksbyggen Kvarter 1 och 7
Magnolia Bostad Kvarter 2 och 8
Hemgården/Sundvall  Kvarter 3 och 5
Veidekke Bostad Kvarter 4 och 6

Gator och övrig allmän plats

Arbeten med arbetsgator och ledningar avslutades under 2016. I takt med att bostadskvarteren färdigställs kommer även det slutliga iordningställandet av gator, park och naturområden att genomföras successivt.

Utöver gatorna inom planen kommer även Åbyholmsvägen, öster om planområdet, att påverkas av vägbyggnadsarbetena. Det är i samband med att den nya gatan, Åby Allé, ska anslutas till Åbyholmsvägen.

Mer information

I plankartan framgår det i stora drag det vägnät som omfattas av utbyggnaden. Se kartan under Mer information i menyn till höger.

I strukturplanen visas ungefärligt hur kvarteren/områdena kommer att bebyggas. Se strukturplanen under Mer information i menyn till höger.

Är ni intresserade av bostad i detta område kontakta respektive byggherre. Kommunen har ingen möjlighet att förmedla några bostäder.

Sidan granskad den 5 juli 2017