Hjälpmedel:

Delar av ledningen på Bällstabergsskolan stängs av

Det har kommit fram uppgifter om oegentligheter på Bällstabergsskolan, bland annat har delar av ledningen troligen inte skött skolans ekonomi på ett korrekt sätt. En utredning är tillsatt för att undersöka vad som hänt, under tiden den pågår är några ur ledningen avstängda.

Kommunen har gett revisionsfirman PWC i uppdrag att utreda hur delar av Bällstabergsskolans ledning skött sitt uppdrag och om eventuella ekonomiska oegentligheter skett. Utredningen började redan för två veckor sedan och förväntas ta minst en månad, under den tiden är rektor och utvecklingschef tillfälligt avstängda från sina tjänster.

Utredningen är viktig eftersom det för närvarande är svårt att få en överblick av hela ärendet. När utredningen är klar tar kommunen ställning till hur det hela ska hanteras och eventuella påföljder.

- Kommunens skattepengar ska användas på rätt sätt - till de välfärdstjänster som våra invånare behöver och har rätt till. Det har framkommit uppgifter som visar att så eventuellt inte är fallet på Bällstabergsskolan. Därför vill vi gå till botten med vad som har hänt. Vi ser allvarligt på alla slags ekonomiska oegentligheter men kan inte spekulera i vad utredningen kommer fram till innan den är klar, säger Victor Kilén t.f. kommundirektör.

- Självklart är det olyckligt att Bällstabergsskolan ställs inför ytterligare en tråkigt nyhet med tanke på måndagens knivincident. Men beskedet idag ska inte påverka verksamheten i skolan. Den fortsätter som vanligt under ledning av biträdande rektorer till dess utredningen är klar, säger Victor Kilén.

Om någon vill bidra med information i ärendet går det bra att kontakta Victor Kilén via kommunens växel, tfn 08-587 850 00.

Sidan granskad den 6 mars 2015