Hjälpmedel:

Det beslöts i fullmäktige den 14 december

På kommunfullmäktiges möte den 14 december 2015 beslöts bland annat att kommunen ska köpa in fler bostäder för socialtjänstens verksamheter, göra investeringar i Kårsta skolans lokaler, samt en ny skolpeng. Dessutom delades fritidsnämndens jubileumsgåva ut.

Här följer en presentation av några av de ärenden som togs upp på fullmäktiges sammanträde. För en fullständig lista och detaljer som till exempel exakta summor för skolpengen, se länken till höger.

Utdelning av fritidsnämndens jubileumsgåva

GoIF Kåre, Frösunda SK och Vallentuna scoutkår blev tilldelade fritidsnämndens jubileumsgåva för deras mångåriga arbete med bland annat ungdomsverksamhet.

Inköp av bostäder

Kommunfullmäktige beslutade att ge i uppdrag till kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott att köpa in fler bostadsrätter. Skälet är att kunna tillgodose socialförvaltningens behov av fler lägenheter så de kan hjälpa utsatta personer med boende under kortare eller längre tid.

Ny skolpeng

Kommunfullmäktige fastställde 2016 års skolpeng utifrån förslaget från barn- och ungdomsnämnden, som följer kommunplanen för 2016-2018 med en uppräkning på 1,39 procent. Kommunplanen innehåller dessutom en höjning av skolpengen med 476 kr per barn i förskolan och 66r kr per elev i förskoleklass och grundskola. Skälet till det är att kommunen bygger flera nya förskole- och skollokaler som höjer kvadratmeterpriset vilket ger högre hyror för samtliga skolfastigheter.

Investeringar i Kårsta skolans lokaler

Trycket på både skol- och förskoleplatser är idag stort i Kårsta. De befintliga lokaler som finns på Kårsta skola kommer enligt befolkningsprognosen inte vara tillräckliga de kommande åren. För att möta behovet av skol- och förskoleplatser behöver Kårsta skolas kapacitet höjas. Därför fastställde kommunfullmäktige ett investeringsanslag på 12,4 miljoner kronor för projektet Kårsta skolas lokaleffektivisering.

Sidan uppdaterad den 22 december 2015