Hjälpmedel:

Det beslöts i fullmäktige den 23 november

På kommunfullmäktiges möte den 23 november 2015 beslöts bland annat att kommunen ska ta emot fler flyktingar, en ny jämställdhets- och mångfaldsplan och att en digital bio ska starta i Vallentuna teater.

Här följer en presentation av några av de ärenden som togs upp på fullmäktiges sammanträde. För en fullständig lista, se länken till höger.

Överenskommelse om ensamkommande flyktingbarn

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna överenskommelsen med Migrationsverket om att utöka Vallentuna kommuns mottagande av ensamkommande asylsökande barn till 144 under 2016. Det är en stor ökning jämfört med i år då kommunen hittills tagit emot knappt 60 barn. Många av dem är utplacerade i andra kommuner men ansvaret är fortfarande Vallentuna kommuns.

Hur många barn som placeras i varje kommun bestämmer Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Digital bio i Vallentuna teater

Fullmäktige beslutade att Vallentuna teater ska få en digital filmutrustning. Det innebär att det snart kommer finnas möjlighet att se opera från Metropolitan i New York eller olika typer av filmer.

Det kommer vara kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för filmvisningarna till en början, men på sikt ska en förening kunna ta över.

Ny jämställdhets- och mångfaldsplan

Det finns lag på att en arbetsgivare ska upprätta en jämställdhetsplan vart tredje år. I Vallentuna ingår även mångfaldhetsfrågor i planen.

Kommunfullmäktige beslutade om ny jämställdhets- och månfaldhetssplan för 2015-2017. Den beskriver hur kommunen som arbetsgivare ska arbeta med jämställdhets och mångfaldhetsfrågor, samt har en beskrivning av nuläget och en analys av den tidigare treårsperioden.

Nya avgifter för Kulturskolan

Fullmäktige beslutade om nya avgifter för Kulturskolan där bland annat familjerabatten ändras. Från och med nu är det full avgift upp till 3000 kronor per familj och termin, därefter 50 procent rabatt på resterande kursavgifter. Avgiften för fördjupningsprogrammet sänk till 2 250 kronor, även avgifterna för dans, teater och musikal sänks.

Sidan uppdaterad den 1 december 2015