Hjälpmedel:

Det här gör vi för miljön

Miljö- och klimatmedvetenhet är viktigt alla dagar, alla timmar. Imorgon lördag är det återigen dags för Earth hour- världens största miljömanifestation. Vi låter Ann Wahlström, miljöstrateg, berätta hur kommunen arbetar med klimatfrågan.

- Ett av kommunens miljömål är ju att minska klimatpåverkan. Finns det några konkreta exempel på hur kommunen jobbar med det?

- Det görs insatser i många olika kommunala verksamheter, säger Ann Wahlström. Några exempel på det är t ex:

  • hemtjänsten som har styrt om sin bilkörning till bilar med lägre CO2-utsläpp
  • måltidsverksamheten i skolor och äldrevård har nästan halverat klimatpåverkan genom att klimatanpassa menyerna
  • gatubelysningen har bytts från gamla kvicksilverarmaturer till moderna LED-lampor som drar nästan tio gånger mindre energi
  • fastighetsavdelningen arbetar systematiskt med energieffektivisering och energibesparingar i kommunens fastigheter

- Dessa åtgärder minskar kommunens klimatpåverkan betydligt och kommunens miljöpåverkan beror till stor del på hur vi anställda agerar i vår vardag, säger Ann Wahlström. Vi måste tänka på hur vi använder el, värme och varmvatten i vardagen för att energiåtgärderna i fastigheterna ska få ordentlig effekt. Nästan 85 % av medarbetarna har gått en miljöutbildning. I våra olika roller och arbetsuppgifter kan vi alla bidra till att kommunens miljömål uppfylls. Under året har vi infört ett miljöledningssystem som ska hjälpa chefer och medarbetare att få in miljöfrågor i verksamheten.

- Hur tänker du kring Earth hour?

- Förra året hade vi strömavbrott under Earth hour hemma hos mig, säger Ann. Det kanske är att gå för långt att hoppas på det igen, men jag tycker man ska ta det tillfället att tänka på vad man kan själv göra för att minska sin egen klimatpåverkan.

På Världsnaturfondens webbplats hittar du tips på vad du kan göra för klimatet och vara en del av Earth hour.

Sidan uppdaterad den 23 mars 2018