Hjälpmedel:

Eldningsförbud i Stockholms län upphävt - Fire ban in Stockholm County expired

Länsstyrelsen har i dag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med onsdagen den 15 augusti 2018 klockan 14.00.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Kan inte detta tillgodoses avråder räddningstjänsterna från eldning även om eldningsförbud inte gäller i länet. All eldning sker på eget ansvar.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats

In English

Fire ban in Stockholm County expires August 15th, 2 pm.

The decision to cancel the fire ban is based on SMHI:s forecast of the weather and in consultation with the local rescue services.

However, the County Administration Board and local fire services encourage continued caution when barbecuing, lighting bonfires and other types of burning outside.

Sidan uppdaterad den 31 juli 2018