Hjälpmedel:

Eldningsförbud

Länsstyrelsen har idag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark.

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. Grillning är endast tillåtet på fasta grillplatser där det inte finns risk för brandspridning. Det går också bra att använda fasta hemmagrillar för kol och briketter som står på egna ben och inte är i kontakt eller nära marken. Gasolgrill går också bra att använda.

Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden om den skulle sprida sig. Tänk på att grillning sker på eget ansvar.

Om beslutet om eldningsförbudet på Länsstyrelsens webbplats

Vi frågor kontakta i första hand länets räddningscentraler:

Sidan uppdaterad den 17 maj 2018