Hjälpmedel:

Entreprenörer ska få bredda sin kompetens

Det är i dialogen mellan politiken och näringslivet som utveckling kan ske. Det menar kommunstyrelseordförande Parisa Liljestrand (M), som på tisdagen lanserade kommunens nya satsning – Vallentuna Entreprenörsakademi.

Ett kompetensutvecklingsprojekt som ska ge entreprenörer en möjlighet att utvecklas och vilja satsa på sina idéer. Det är beskrivningen av Vallentuna Entreprenörsakademi som i veckan presenterades för ett 50-tal företagare, entreprenörer och politiker på en näringslivsträff hos företaget Jurk. En satsning som ska locka till sig talanger och öka attraktiviteten att driva företag i Vallentuna.

– Det här är en möjlighet för oss från kommunen att ge något tillbaka till er företagare. För det är verkligen hos er det händer. Det är ni som producerar och det är ni som skapar arbetstillfällen. Det gör er jätteviktiga för hela kommunens samhällsutveckling. När vi nu har antagit en ny riktning och vill stärka Vallentunas centrala position i ett av Europas mest innovativa tillväxtregioner är det samarbete som behövs, och då vill vi erbjuda er vad vi kan genom en Entreprenörsakademi, sade Parisa Liljestrand under mötet.

Under dagen berättade även Jurk om sina verksamhetsområden och efter en rundvandring i deras lokaler visade det sig att de har gått från att vara ett familjeföretag till ett företag som arbetar inom nio olika affärsområden, och är det företag som tar hand om Stockholms rulltrappor när de går sönder.

– Kommunen har mycket att lära av er entreprenörer och ert sätt att tänka. Lyckas vi ta oss ur vår bekvämlighetszon kan Vallentuna få vara med om något som blir helt fantastiskt, sade Parisa Liljestrand.

Vallentuna Entreprenörsakademi startar hösten 2017.

Sidan uppdaterad den 19 maj 2017