Hjälpmedel:

Få olyckor i Vallentuna

Det sker få olyckor i Vallentuna jämfört med andra kommuner. Det framgår när man granskar hur ofta räddningstjänsten gör utryckningar i landets kommuner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har samlat in räddningstjänstens statistik från landets samtliga kommuner för att jämföra hur ofta det sker olyckor som kräver en insats av räddningstjänsten. Sett till hela landet har utryckningar på grund av bränder minskat medan insatserna vid trafikolyckor ökat.

I Vallentuna gjordes 6,57 räddningsinsatser per 1000 invånare förra året. Det är under riksgenomsnittet, som är 9,5. Den kommun där det krävdes flest insatser var Hultsfred med 23,47 stycken per 1 000 invånare. Östhammar hade med 2,59 den lägsta siffran i sammanhanget, medan våra närmaste grannkommuner ligger på ungefär samma nivå som Vallentuna.

Sidan uppdaterad den 13 maj 2013